А.4.2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

А.4.2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

 

А.4.2.135. МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1948- ), 1948-2001.

А.4.2.136. ГРАДСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – ВАЉЕВО (1950-1956), 1950-1956.

А.4.2.137. НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА – ВАЉЕВО (1933-1941), 1933-1941.

А.4.2.138. РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ВАЉЕВО“ – ВАЉЕВО (1958-1987), 1958-1987.

А.4.2.139. УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ МЛАДИХ „ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР“ – ВАЉЕВО (1967- ), 1967-1979.