Насловна

О  Н А М А

Међуопштински историјски архив Ваљево је установа која врши делатност заштите, преузимања, чувања, сређивања и стручне обраде архивске грађе и регистраторског материјала, као и друге делатности у складу са Законом и одлукама оснивача. Надлежан је за општине Лајковац, Уб, Мионица, Љиг и Осечина. Основан је Одлуком Градског народног одбора Ваљево, бр. 166, од 4. јануара 1952. године.

 • ПРОГРАМ РАДА

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2017. годину

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Међуопштинског историјског архива Ваљево

 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2014. годину

 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2013. годину

 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2012. годину

 • ПРОГРАМ РАДА

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2012. годину

 • ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

  у Међуопштинском историјском архиву Ваљево

 • ПРОГРАМ РАДА

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2015. годину

 • ПРОГРАМ РАДА

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2014. годину

 • ПРОГРАМ РАДА

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2013. годину

 • СТАТУТ

  Међуопштинског историјског архива Ваљево

 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

  Међуопштинског историјског архива Ваљево за 2011. годину

Коришћење архивске грађе