СПИСАК ВРАЋЕНИХ ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ВАЉЕВА

Матичне књиге рођених Ваљево

1902-1907

1907-1912

1912-1918

1918-1922

1922-1926

1926-1930

1930-1935

1935.1937

1937-1939

1939-1942

1942-1949

Матичне књиге венчаних Ваљево

1907-1923

1923-1935

1935-1941

1941-1947

Матичне књиге умрлих Ваљево

1908-1923

1910-1915

1915-1923

1923-1932

1924-1929

1929-1934

1931-1935

1935-1938

1938-1942

1942-1944

1944-1947

Матичне књиге рођених Ставе

1928-1933

1933-1935

1935-1939

1940-1948

Матичне књиге венчаних Ставе

1928-1935

1935-1947

Матичне књиге умрлих Ставе

1928-1934

1935-1945

Матичне књиге рођених Причевић

1906-1915

1915-1929

1930-1935

1935-1940

1940-1946

Матичне књиге венчаних Причевић

1916-1935

1935-1946

Матичне књиге умрлих Причевић

1911-1914

1915-1935

1935-1945

Матичне књиге рођених Поћута

1900-1904

1902-1911

1904-1914

1911-1915

1915-1929

1916-1927

1929-1946

1934-1941

1935-1942

1942-1949

Матичне књиге венчаних Поћута

1900-1911

1911-1934

1921-1935

1935-1946

1935-1948

Матичне књиге умрлих Поћута

1911-1924

1912-1928

1924-1935

1928-1935

1935-1945

1935-1949

Матичне књиге рођених Петница

1931-1935

1935-1946

Матичне књиге венчаних Петница

1916-1935

1935-1948

Матичне књиге умрлих Петница

1916-1935

1935-1949

Матичне књиге рођених Миличиница

1943-1949

Матичне књиге венчаних Миличиница

1943-1949

Матичне књиге умрлих Миличиница

1943-1947

Матичне књиге рођених Лелић

1899-1902

1902-1909

1910-1922

1922-1927

1928-1933

1933-1934

1933-1935

1935-1948

1936-1941

1942-1948

Матичне књиге венчаних Лелић

1902-1913

1913-1935

1933-1934

1935-1948

1936-1948

Матичне књиге умрлих Лелић

1903-1921

1921-1935

1933-1936

1935-1948

1936-1946

Матичне књиге рођених Јовања

1899-1904

1904-1922

1923-1945-1949

1935-1944

Матичне књиге венчаних Јовања

1895-1919

1919-1935

1935-1947

Матичне књиге умрлих Јовања

1935-1948

Матичне књиге рођених Горња Буковица

1901-1903

1904-1912

1912-1923

1923-1928

1928-1933

1933-1935

1935-1940

1940-1948

Матичне књиге венчаних Горња Буковица

1907-1933

1935-1949

Матичне књиге умрлих Горња Буковица

1902-1915

1915-1933

1933-1935

1935-1945

1944-1949

Матичне књиге рођених Драчић

1889-1939

1901-1905

1905-1921

1921-1934

1935-1939

1940-1946

Матичне књиге венчаних Драчић

1899-1914

1914-1935

1935-1946

Матичне књиге умрлих Драчић

1890-1934

1907-1925

1926-1935

1935-1944

1945-1949

Матичне књиге рођених Дивци

1881-1932

1900-1902

1909-1917

1925-1930

1930-1935

1933-1940

1935-1943

1940-1948

1944-1946

1917-1925

Матичне књиге венчаних Дивци

1908-1935

1933-1948

1935-1947

Матичне књиге умрлих Дивци

1891-1932

1902-1915

1915-1935

1933-1948

1935-1948

Матичне књиге рођених Ваљевска Каменица

1902-1909

1909-1921

1921-1926

1926-1932

1932-1934

1933-1935

1935-1941

1936-1939

1939-1945

1941-1949

1945-1949

Матичне књиге венчаних Ваљевска Каменица

1910-1934

1933-1935

1935-1946

1935-1949

Матичне књиге умрлих Ваљевска Каменица

1906-1915

1915-1935

1933-1936

1935-1941

1935-1943

1942-1948

1943-1949

Матичне књиге рођених Бранковина

1880-1934

1900-1903

1903-1910

1910-1920

1921-1925

1925-1930

1930-1934

1934-1938

1938-1941

1941-1946

1948-1949

Матичне књиге венчаних Бранковина

1905-1935

1935-1949

Матичне књиге умрлих Бранковина

1880-1930

1906-1915

1915-1934

1935-1941

1941-1949


СПИСАК ВРАЋЕНИХ ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Матичне књиге рођених Осечина

1888-1890

1890-1891

1891-1893

1893-1895

1895-1896

1896-1897

1897-1899

1899-1901

1901-1902

1902-1906

1906-1910

1910-1915

1915-1922

1922-1924

1924-1927

1927-1929

1929-1932

1932-1934

1934-1935

1935-1939

1939-1944

1944-1946

Матичне књиге венчаних Осечина

1907-1926

1926-1935

1935-1944

Матичне књиге умрлих Осечина

1916-1936

1936-1932

1932-1935

1935-1943

1943-1949

Матичне књиге рођених Лопатањ

1935-1939

1939-1944

1944-1949

Матичне књиге венчаних Лопатањ

1935-1947

Матичне књиге умрлих Лопатањ

1935-1944

1944-1949

Матичне књиге рођених Пецка

1941-1948

1941-1948

Матичне књиге венчаних Пецка

1941-1948

1941-1948


СПИСАК ВРАЋЕНИХ ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Матичне књиге рођених Мионица

Црква Мионичка                                  

1914-1922

1922-1926

1926-1929

1929-1935

1933-1935

1935-1938

1938-1943

1943-1948

 

Црква Рибничка

1893-1896

1897-1900

1900-1902

1902-1912

1912-1926

1926-1935

1935-1941

1941-1949

Матичне књиге умрлих Мионица

Црква Мионичка                                   

1914-1923

1923-1935

1933-1934

1935-1942

1943-1948

Црква Рибничка

1904-1918

1918-1921

1921-1935

1935-1945

1945-1949

Матичне књиге венчаних Мионица

Црква Мионичка

1915-1935

1935-1948

1933-1934

Црква Рибничка

1879-1910

1910-1935

1935-1949

Матичне књиге рођених Доњи Мушић

1927-1934

1934-1934

1935-1941

1941-1949

Матичне књиге венчаних Доњи Мушић

1927-1935

1935-1948

Матичне књиге умрлих Доњи Мушић

1927-1935

1935-1947

Матичне књиге рођених Брежђе

Црква Крчмарска                             

1881-1896                                   

1896-1899                                   

1899-1901                                   

1901-1903                                   

1903-1911

1911-1922

1922-1927

1927-1933

1935-1940

1941-1946

Црква Горњи Лајковац

1932-1935

1935-1941

1941-1942

1943-1946

Матичне књиге венчаних Брежђе

Црква Крчмарска                            

1880-1910                              

1910-1935                              

1935-1949

Црква Горњи Лајковац

1932-1935

1935-1946-49

Матичне књиге умрлих Брежђе

Црква Крчмарска

1906-1917

1917-1935

1935-1946

1946-1949

Црква Горњи Лајковац

1932-1935

1935-1949

Матичне књиге рођених Рајковић

1881-1899

1889-1902

1902-1912

1912-1926

1926-1933

1933-1949

1934-1942

Матичне књиге венчаних Рајковић

1881-1911

1911-1935

1935-1949

Матичне књиге умрлих Рајковић

1906-1924

1924-1935

1935-1947

 


СПИСАК ВРАЋЕНИХ ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЉИГ

Матичне књиге рођених Белановица Калањевци

Лазарева парохија:

1903-1915

1914

1919-1926

1926-1932

1932-1935

1936-1942

1942-1948

Момирова парохија:

1904-1914

1919-1926

1926-1933

1933-1935

1936-1944

1945-1949

Матичне књиге венчаних Белановица Калањевци

Лазарева парохија:

1912-1914

1919-1935

1936-1947

Момирова парохија:

1906-1919

1919-1935

1936-1947

Матичне књиге умрлих Белановица Калањевци

Лазарева парохија:

1906-1918

1919-1935

1936-1945

Момирова парохија:

1919-1935

1936-1946

Матичне књиге рођених Љиг Латковић

1941-1946

Матичне књиге венчаних Љиг Латковић

1941-1948

Матичне књиге умрлих Љиг Латковић

1941-1948

Матичне књиге рођених Љиг Славковица

1900-1915

1916-1929

1930-1935

1935-1941

1941-1948

Матичне књиге венчаних Љиг Славковица

1916-1935

1920-1931

1935-1946

Матичне књиге умрлих Љиг Славковица

1915-1935

1935-1946

Матичне књиге рођених Љиг Цветановац

1903-1913

1914-1927

1927-1935

1935-1941

1941-1946

Матичне књиге венчаних Љиг Цветановац

1914-1934

1931-1947

1936-1946

Матичне књиге умрлих Љиг Цветановац

1914-1930

1930-1935

1936-1948

Матичне књиге венчаних Љиг Бабајић

1914-1945

Матичне књиге рођених Љиг Моравци

1916-1926

1926-1935

1936-1946

Матичне књиге венчаних Љиг Моравци

1918-1935

1936-1948

Матичне књиге умрлих Љиг Моравци

1916-1918

1918-1935

1936-1949

Матичне књиге рођених Љиг Љиг

1916-1929

1929-1936

1936-1943

1943-1948

Матичне књиге венчаних Љиг Љиг

1916-1919

1919-1935

1935-1948

Матичне књиге умрлих Љиг Љиг

1918-1935

1936-1946


СПИСАК ВРАЋЕНИХ ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Матичне књиге рођених Лајковац

1926-1932

1932-1935

1935-1942

1942-1948

Матичне књиге венчаних Лајковац

1916-1923

1925-1935

1935-1949

Матичне књиге умрлих Лајковац

1916-1925

1925-1935

1935-1949

Матичне књиге рођених Јабучје

1916-1923

1924-1925

1926-1931

1931-1935

1932

1935-1940

1941-1946

Матичне књиге венчаних Јабучје

1916-1925

1926-1935

1935-1945

Матичне књиге умрлих Јабучје

1915-1925

1926-1935

1935-1945

Матичне књиге рођених Словац - Маркова Црква

1898-1901

1901-1904

1904-1912

1912-1925

1926-1932

1932-1934

1940-1942

1935-1940

1943-1946

Матичне књиге венчаних Словац - Маркова Црква

1908-1935

1935-1946

Матичне књиге умрлих Словац - Маркова Црква

1902-1915

1915-1934

1935-1945

Матичне књиге рођених Словац - Бајевац

1916-1927

1928-1932

1933-1934

1939-1942

1935-1938

1943-1948

Матичне књиге венчаних Словац - Бајевац

1916-1934

1935-1948

Матичне књиге умрлих Словац - Бајевац

1916-1938

1935-1942

1943-1947

Матичне књиге рођених Словац - Боговађа

1916-1928

1928-1932

1932-1934

1934-1939

1939-1945

1945-1948

Матичне књиге венчаних Словац - Боговађа

1916-1923

1925-1935

1935-1949

Матичне књиге умрлих Словац - Боговађа

1916-1925

1925-1935

1935-1949


СПИСАК ВРАЋЕНИХ ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ УБ

Матичне књиге рођених Уб - Гуњевац, Трњаци

1916-1946

Матичне књиге рођених Уб - Совљак

1934-1946

Матичне књиге венчаних Уб - Гуњевац, Трњаци

1916-1946

Матичне књиге венчаних Уб - Совљак

1934-1946

Матичне књиге умрлих Уб - Гуњевац, Трњаци

1916-1946

Матичне књиге умрлих Уб - Совљак

1934-1946

Матичне књиге рођених Милорци - Јошева, Црвена Јабука

1934-1935

1935-1941

1941-1946

Матичне књиге венчаних Милорци - Јошева, Црвена Јабука

1934-1935

1935-1946

Матичне књиге умрлих Милорци - Јошева, Црвена Јабука

1934-1935

1935-1946

Матичне књиге рођених Новаци - Тулари, Калиновац, Баталаге, Зукве

1915-1946

Матичне књиге рођених Новаци - Трлић

1934-1946

Матичне књиге венчаних Новаци - Тулари, Калиновац, Баталаге, Зукве

1915-1946

Матичне књиге венчаних Новаци - Трлић

1934-1946

Матичне књиге умрлих Новаци - Тулари, Калиновац, Баталаге, Зукве

1916-1946

Матичне књиге умрлих Новаци - Трлић

1934-1946

Матичне књиге рођених Кожуар - Вукона, Бељин, Суво Село, Месарци

1914-1926

1926-1931

1931-1939

1935-1940

1940-1946

Матичне књиге рођених Кожуар - Тулари, Баталаге

1939-1946

Матичне књиге венчаних Кожуар - Вукона, Бељин, Суво Село, Месарци

1915-1939

1935-1946

Матичне књиге венчаних Кожуар - Тулари, Баталаге

1939-1946

Матичне књиге умрлих Кожуар - Вукона, Бељин, Суво Село, Месарци

1914-1931

1931-1935

1935-1944

1944-1946

Матичне књиге умрлих Кожуар - Тулари, Баталаге

1939-1946

Матичне књиге рођених Бањани

1933-1935

1935-1941

1941-1946

Матичне књиге венчаних Бањани

1935

1935-1947

Матичне књиге умрлих Бањани

1934-1935

1935-1948

Матичне књиге рођених Докмир - Слатина, Чучуге, Кршна Глава, Тврдојевац

1916-1929

1929-1934

1935-1940

1940-1948

Матичне књиге венчаних Докмир - Памбуковица, Новаци, Уб, Бранковина, Коцељева

1916-1934

1935-1947

Матичне књиге умрлих Докмир - Тврдојевац, Звиздар, Трлић, Кршна Глава, Чучуге, Слатина

1916-1935

1935-1944

1945-1948

Матичне књиге рођених Паљуви - М. Борак, Скобаљ, Стубленица

1933-1935

1936-1944

1944-1948

Матичне књиге венчаних Паљуви - Јошева, Радљево, Стубленица

1934-1935

1936-1948

Матичне књиге умрлих Паљуви - Скобаљ, М. Борак, Стубленица

1933-1935

1936-1948