ОПШТИНА ОСЕЧЕНИЧКА ОСЕЧЕНИЦА
(1839-1944)

СУМАРНИ ИНВЕНТАР
1875-1926.

 

Ред. бр.

Назив надлештва или установе

Година

Назив инв. јед.

Бројеви од до

Сумарна садржина

Примедба

1.

А.1.2-4.8.

Општина осеченичка Осеченица

 

1875-1926.

Кутија

Укупно
131 предмет

ОПШТА И ФИНАНСИЈСКА АРХИВА

1.

Преписка 1891-1898 (17 пр.)

Тапија 1891; организовање потере због појаве курјака у шумама села Осеченица, Крчмар, Лајковац и Планиница, децембар 1892; уверење о продаји земље 1893; наплате болничких трошкова (у потпису, управник Ваљевске окружне болнице Цвијетић), 1894; одлука општинског збора о избору повереника, 6. јул 1894; дописи Пореског одељења Колубарског среза, ослобађања од војнице и друго 1898.

Расписи 1893-1898 (16 пр.)

Распис за наплату седла од резервиста, 1892; наредба V пуков. округа упућена начелнику Колубарског среза да се јаве регрути једномесечари регрутовани 1893, да се јаве (прилог: списак регрута са територије Ваљевског округа), мај 1894; наредба начелника Среза колубарског послата судовима општина да предузму мере заштите у време одржавања панађура, април 1894; наплата таксе за пуштање стоке на испашу у шуме, мај 1897; да власти кад узимају свештенике за њихове кривице грађанске природе имају у виду светињу свештеничког позива..., септембар 1898.

2.

Наредбе 1875-1898 (37 пр.)

Одговор по наредби начелника Колубарског среза да су исечена дебла за ћуприју на Лепеници, 24. август 1875; наредбе за хватање бегунаца који су починили кривична дела, 1892 и друго.

 

3.

Судски предмети спорови и кривице 1889-1915 (48 пр.)

Спорови око својине воденичког јаза, дуговања, пријаве крађе, наплате дуговања, деобе имања, и друго.

Порез 1897-1926 (6 пр.) судске забране, изјаве о немогућности да се плати порез и друго.

4.

Разни спискови 1886-1897 (4 пр.)

Списак лица села Осеченица који имају да плате данак за друго полугодиште 1886; списак младића рођених 1873. из 1893; списак кандидата за поверенике и списак гласача у Осеченици 1897; списак војних обвезника из Осеченице који треба да се јаве Команди у Ваљеву, 1898.

5.

Огласи о јавној продаји имања Вујице Живановића из Осеченице за наплату кривичних трошкова, и Рајка П. Рашевића из Осеченице на име дуга Алекси Анђелковићу из Ваљева, 1898. (2 пр.)

6.

Попис касе по закљученом рачуну за 1876/77. годину износ чистог капитала у каси 1879. (1 пр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најстарији документ 24. авг. 1875.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последњи датиран документ 26. април 1926.