СУญМАРญНИ ИНญВЕНญТАР

Народни одбор општине Кадина Лука
(1944 – 1955)

 

Ред. број

Назив фонда

Године

Инв. јед.

бр. лист.

Сумарна садржина

Примедба

1

НОО Кадина Лука

1947 - 1951

књига

бр. л. 63

Записници седница МНО

 

2

 

1951 - 1955

књига

бр. л. 200

(114)

Записници Извршног одбора, Пленума и Зборова бирача МНО и НОО

 

3

 

1948

књига

бр. л. 12    1 - 110

Строго поверљиви деловодник МНО

 

4

 

1948

књига

бр. л. 20 (9); 111 - 210

Строго поверљиви деловодник МНО

 

5

 

1949

књига

бр. л. 8; 179 - 244

Строго поверљиви деловодник МНО

 

6

 

1949

књига

бр. л. 12; 1 - 111

Поверљиви деловодник МНО

 

7

 

1950

књига

бр. л. 12; 1 - 110

Поверљиви деловодник МНО

 

8

 

1954

књига

бр. л. 4 (3); 1 - 4

Поверљиви деловодник НОО

 

9

 

1946 - 1947

књига

бр. л. 58; 1333 – 1714;

2025 – 2201; 2202 - 2213

Деловодни протокол МНО – две свеске

 

10

 

1948

књига

бр. л. 28; 1 - 280

Деловодни протокол МНО.

 

11

 

1948

књига

бр. л. 60; 281 - 870

Деловодни протокол МНО

 

12

 

1948

књига

бр. л. 56;

871 - 1430

Деловодни протокол МНО

Изостављени бројеви од 981 - 990

13

 

1948

књига

Бр. л. 48 (1); 1431 - 1895

Деловодни протокол МНО

 

14

 

1949

књига

бр. л. 150; 1 - 1500

Деловодни протокол МНО

 

15

 

1949

књига

бр. л. 20 (2); 1501 - 1657

Деловодни протокол МНО

 

16

 

1950

књига

бр. л. 28; 1 - 270

Деловодни протокол МНО

бр. 188 изостављен

бр. 198 поновљен

17

 

1950

књига

бр. л. 64; 271 - 890

Деловодни протокол МНО

поновљени бројеви од 271 до 280

18

 

1950

књига

бр. л. 14;

1202 - 1331

Деловодни протокол МНО

 

19

 

1950

књига

бр. л. 15; 1332 - 1481

Деловодни протокол МНО

 

20

 

1951

књига

бр. л. 121 (15); 15 - 1472

Деловодни протокол МНО

бр. 182, 1145, 1365 поновљени; бр. 257, 265, 465 и 466 изостављени

21

 

1952

књига

бр. л. 102 (2); 1 – 1404

Деловодни протокол МНО и НОО

бр. 597 и 657 поновљени, 762 прецртан

22

 

1953

књига

бр. л. 52; 1 - 957

Деловодни протокол

бр. 363 – 376 погрешно, 437 – 636 недостају

23

 

1953 - 1954

књига

бр. л. 100 (1); 958 – 1743; 1 - 588

 

бр. 1477, 1509 и 1520 поновљени

24

 

1954

књига

бр. л. 57; 589 - 1410

Деловодни протокол

 

25

 

1954

књига

бр. л. 8; 1411 - 1491

Деловодни протокол

 

26

 

1955

књига

бр. л. 101 (37); 1 - 875

Деловодни протокол

 

27

 

1948 - 1951

књига

бр. л. 20 (4)

Дневник примања и издавања

 

28

 

1954 - 1955

књига

бр. л. 101 (80)

Дневник примања и издавања

 

29

 

1950 - 1951

књига

бр. л. 40 (5)

Партијалник прихода

 

30

 

1944 - 1953

кутија

укупно: бр. пр. 796, бр. л. 1112 недостајебр. 140 и 76

1944. г. бр. пр. 29, бр. л. 29; 1945. г. дел. бр. 1 – 153, недостаје 1881, бр. пр. 72, бр. л. 89, 1946. г. дел. бр. 1 – 2183, нед. 2159, бр. п. 25, бр. л. 51; 1947 г. дел. 1 – 2207, нед. 2183, бр. п. 24, бр. л. 38;  1948 г. дел. 1 – 1062 нед. 1055, бр. п. 8, бр. л. 17; 1949 г. Дел. 1 – 1528, нед 1423, бр. п. 35, бр. л. 51

1950. г. дел. 1 – 1614 нед. 1573, бр. п. 41, бр. л. 77; 1951. г. дел. 1 – 1448, нед. 1239, бр, п. 209, бр. л. 277; 1952. г. дел. 1 – 1404, нед. 1186, бр. п. 218, бр. л. 286; 1953. г. дел. 1 – 1442, нед. 1307, бр. п. 135, бр. л. 197

Потврде за предате ствари НОВ, Расписи, Уверења, Порез, Признанице, Рачуни, Ратна штета, Извештаји, Буџет, План, Дотације, Правилник, Записник, Ушур, Упутства, Петогодишњи план, Социјална помоћ, Откупи, Кривица, Платни спикови, Самодопринос, Постављење, Пошумљавање, Инвалида, Одлуке, Награде, ПАЗ, Конфискација, Статистика

1948. бр. извештај о раду МНО у 1948. год.

1848. бр. 8, Извештај о раду МНО,

1949. бр. 29. Извештај о раду МНО

1950. бр. 17 сузбијање трбушног тифуса

1950. бр. 26 појава пегавог тифуса

1951. бр. 49 буџет МНО,

1952. бр 124 поправка школске зграде у Кадиној Луци, подигнуте 1934. године

 

31

 

1954 - 1955

кутија

Укупно: бр. п. 337, бр. л. 505, нед. бр. 2626; 1954. г. дел. 1 – 1491, нед. 1164, бр. п. 327, бр. л. 448; 1955. г. дел. 1 – 1427, бр. п. 10, бр. л. 57

Укупно: бр. п. 62, бр. л. 92, нед. 568; 1948. г. дел. 1 – 145. нед. 143, бр. п. 2, бр. л. 2; 1949. г. дел. 1 – 152, бр. п. 2. л. 2; 1950. г. дел. 1 – 189, нед. 187, бр. п. 2. л. 2; 1951. г. дел. 1 – 115, бр. п. 34, л. 59; 1952. г. дел. 1 – 23, нед. бр. 7; 1953. г. дел. 1 – 6, бр. п. 6. л. 6

Наредбе, Упутства, Одлуке, Тасписи, Уредбе, Подаци, Порез, Таксе, Доприноси, Социјална помоћ, Огласи, Извештаји, статистички извештаји, Семинраи, Дозволе, Платни спискови, Уверења, Сузбијање заразних болести, Венеричних, вакцинација, Болнички трошкови, Записник НОО, Биланс, Платни спискови О. Ш. Кадина Лука (13) за 1954. служитељи, Поверљивљ и строго пов. акта, Планови, Наредбе, Спискови, Извештаји, Позиви, Уредбе, Расписи, Упутства, Порез, Откуп, ПАЗ, Логоровање, Регрутовање, Ушур, Крађе.

Платни спсикови (13), плата служитеља, нису заведени у деловодник НОО, већ у дел. Основне школе Кадина Лука 1954.

32

 

1948 - 1955

кутија

Укупно: бр. п. 65, бр. л. 82

МНО и НОО Кадина Лука: Преписка (1955), Платни спискови (1948, 1952 – 1953, 1955), Буџет (1948 – 1949), Завршни рачуни (1951 – 1952)

Основна школа Кадина Лука: Платни спискови ( 1952 – 1953), Завршни рачун (1952)