СУМАРНИ ИНВЕНТАР

Народни одбор општине Горња Топлица Ракари
(1944 1955), 1944 - 1955.

 

Ред. број

Назив фонда

Године

Инв. јед.

бр. лист.

Сумарна садржина

Примедба

1

НОО Г. Топлица

1951 1955

књига

 

Записници седница Извршног одбора, Пленума и Збора бирача МНО и НОО

 

2

 

1944

књига

1 - 86

Деловодни протокол Народноослободилачког одбора

 

3

 

1945

књига

1 - 190

Деловодни протокол Народноослободилачког одбора

 

4

 

1945

књига

191 - 660

Деловодни протокол НОО

 

5

 

1945

књига

661 - 850

Деловодни протокол НОО

 

6

 

1945

књига

851 - 1217

Деловодни протокол НОО

 

7

 

1945

књига

1218 - 1380

Деловодни протокол НОО

 

8

 

1945

књига

1403 - 1577

Деловодни протокол Народноосл. одбора

 

9

 

1946

књига

1 - 103

Деловодни протокол Народноосл. одбора

 

10

 

1947

књига

1 - 815

Деловодни протокол НОО

 

11

 

1947

књига

816 - 1405

Деловодни протокол МНО Ракари

 

12

 

1947

књига

1406 - 1955

Деловодни протокол МНО Ракари

 

13

 

1947

књига

1956 23 45

Деловодни протокол МНО Ракари

 

14

 

1947

књига

2346 - 2410

Деловодни протокол МНО Ракари

 

15

 

1948

књига

1 - 315

Деловодни протокол МНО Ракари

 

16

 

1948

књига

316 - 885

Деловодни протокол МНО Ракари

 

17

 

1948

књига

885 - 1225

Деловодни протокол МНО Ракари

 

18

 

1948

књига

1226 - 1655

Деловодни протокол МНО Ракари

 

19

 

1948

књига

1656 - 2205

Деловодни протокол МНО Ракари

 

20

 

1948

књига

2206 - 2606

Деловодни протокол МНО Ракари

 

21

 

1949

књига

31 - 215

Поверљиви деловодни протокол

 

22

 

1949

књига

1 - 450

Деловодни протокол МНО Ракари

св. 1

23

 

1949

књига

461 - 1180

Деловодни протокол МНО Ракари

св. 4

24

 

1949 1950

књига

1181 2354;

1 - 1790

Деловодни протокол МНО Ракараи

 

25

 

1950

књига

1791 - 1880

Деловодни протокол МНО Ракари

 

26

 

1950

књига

1881 - 1929

Деловодни протокол МНО Ракари

 

27

 

1951

књига

1 - 637

Деловодни протокол МНО Ракари

св. 1

28

 

1951

књига

638 - 1049

Деловодни протокол МНО Ракари

св. 2

29

 

1951

књига

1050 - 1161

Деловодни протокол МНО Ракари

св. 3

30

 

1951

књига

1162 - 1315

Деловодни протокол МНО Ракари

св. 4

31

 

1951

књига

1316 -1539

Деловодни протокол МНО Ракари

св. 5

32

 

1951

књига

1540 - 1687

Деловодни протокол МНО Ракари

 

33

 

1952

књига

1 - 168

Деловодни протокол МНО ракари

 

34

 

1952

књига

169 -402

Деловодни протокол МНО и НООРакари

 

35

 

1953 - 1954

књига

561 2694;

1 - 657

Деловодни протокол НОО Горња Топлица

 

36

 

1954

књига

658 - 2056

Деловодни протокол НОО Горња Топлица

 

37

 

1955

књига

1 - 1399

Деловодни протокол НОО Горња Топлица

 

38

 

1954

књига

 

Дневник благајне НОО Горња Топлица

 

39

 

1954 - 1955

књига

 

Дневник благајне НОО Горња Топлица

 

40

 

1947 1955

кутија

 

Списи: 1947. г. Наредбе Предсетдништва, одлуке СНО, упутства, списак корисника помоћи, списак стамбених зграда. 1948. г. Расписи од министарстава, разна уверења, упутства, списак власника казана, возача, сушница на територији МНО, извештај о кредитима за школу. 1952. г. Списак породичних инвалида, решења о додели стана, упутства, одржавање течајева. 1953. г. Списак пореских обавезника. 1954. г. Упутство, решења о додели стана, списак лица која обављају занатску делатност, решења о извршеном упису у регитар приватних радњи, решење о ликвидацији Пољ. предузећа у Г. Топлици. 1955. г. Решења о додели ѕемљишних парцела, одобрење о вођењу приватних радњи, наредбе, упутства, расписи, списак путујућих заната, списак лица занатских радњи, записници Збора бирача, статистички подаци 1953 и 1955. Платни спискови од 1 12.

 

41

 

1953 1954

 

 

Пореске пријаве приватног сектора