СУМАРНИ ИНВЕНТАР
Народни одбор општине Бајевац Бајевац
(1944 1955), 1945 1955.

 

 

1

НОО Бајевац

1946

књига

1 - 53

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

2

 

1947

књига

1 - 123

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

3

 

1948

књига

1 - 171

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

4

 

1949

књига

1 - 243

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

5

 

1950

књига

1 - 110

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

6

 

1951

књига

15 - 119

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

7

 

1952

књига

1 - 92

Поверљиви деловодни протокол НОО

 

8

 

1953

књига

1 - 130

Поверљиви деловодни протокол НОО

 

9

 

1954

књига

1 - 62

Поверљиви деловодни протокол

 

10

 

1955

књига

1 - 58

Поверљиви деловодни протокол

 

11

 

1945

књига

101 - 2473

Деловодни протокол Народноослободилачког одбора

10 св.

12

 

1946

књига

11 - 3787

Деловодни протокол Народноослободилачког одбора

 

13

 

1947

књига

11 - 4203

Деловодни протокол МНО

8 св.

14

 

1948

књига

11 - 4750

Деловодни протокол МНО

7 св.

15

 

1949

књига

1 - 4270

Деловодни протокол МНО

 

16

 

1950

књига

1 - 1180

Деловодни протокол МНО

 

17

 

1950

књига

2275 - 3767

Деловодни протокол МНО

 

18

 

1950

књига

3796 - 3964

Деловодни протокол МНО

 

19

 

1951

књига

15 - 2625

Деловодни протокол

4 св.

20

 

1952

књига

1 - 928

Деловодни протокол

4 св.

21

 

1952

књига

1 - 2211

Деловодни протокол

3 св.

22

 

1953

књига

1 - 1260

Деловодни протокол

3 св.

23

 

1953

књига

1261 - 2659

Деловодни протокол

 

24

 

1953 1954

књига

1953. г. 2660 3327, 1954. г. 1 - 728

Деловодни протокол

 

25

 

1954

књига

743 - 3526

Деловодни протокол

 

26

 

1954

књига

3527 - 3944

Деловодни протокол

 

27

 

1950 1953

књига

 

Дневник месног самодоприноса

 

28

 

1949

књига

 

Дневник примања и издавања

 

29

 

1949 1952

књига

 

Дневник примања и издавања

 

30

 

1948 1949

књига

 

Партијалник расхода

 

31

 

1945

кутија

1 - 2000

1. Записници 2. Строго поверљиви списи 3. Одлуке 4. Уговори 5. Спискови 6. Списи а) Избори посланика за Уставотворну скупштину б) Документа са деловодним бројем

 

32

 

1945 1946

кутија

 

1945. г. 7. Уверења карактеристике о владању 8. Признанице

1946. г. 1. Записници 2. Поверљиви списи (Војни отсек), 3. Спискови: становника, пелцовања, милиције, обвезника предаје ракије, вина и свиња, 4. Списи: документација о аграрној реформи; записници, реферати, спискови лица са 20 и више хектара обрадиве земље, 5. Уверења карактеристике.

 

33

 

1946

кутија

1 - 4000

Списи: Упутства, наређења, уверења, одлуке, уредбе о откупу пољопривредних производа, расписи, решења, социјална помоћ.

 

34

 

1947

кутија

 

1. Записници 2. Поверљиви списи 3. Уговори о: земљишту, усиновљењу 4. Решења 5. Спискови: рођених, породица палих бораца, лица која су дужна да предају вуну, козе, вино и ракију, лица умрлих 1941 1946, војника храниоца породице 6. Списи 7. Статистичку подаци 8. Платни спискови

 

35

 

1948 1949

кутија

1 5000

1 - 4200

1948. г. 1. Записници 2. Поверљиви списи 3. Решења о додели земље Задрузи одузете од сељака у Степању и у приватни посед 4. Спискови обвезника пореза, непокретне имовине, поседника земље на територији МНО а нису земљорадници, поседи Цркве у Бајевцима 5. Списи 6. Платни спискови 7. Персонална документа.

1949. г. 1. Записници Пленума МНО, Збора бирача, ревизије потрошачких карата 2. Поверљиви списи: наредбе, откупи, Војни отсек 3. Решења о: бирачком списку, просвете и културе 4. Спискови: одборника у служби, ученика, деце за пелцовање, лица која подлежу регрутовању, лица задужених за вучу дрва 5. Списи: поседовни листови, агроправила, пресуда Изборног суда, деобе сеоске задруге, документа са деловодним бројем 6. Платни спискви 7. Буџет.

 

36

 

1950 1951

кутија

1 - 3500

1950. г. 1. Записници 2. Поверљиви списи; откуп вуне, јаја, Војни отсек 3. Решења; Инвалидске комисије, о изборним јединицама 4. извештаји о сетви и финансијски 5. Спискови: личних и породичних инвалида, војних инвалида, службеника МНО, власника ракијских казана, трошаринских обвезника 6. Списи 7. Платни спискови 8. Персонална документа; решења

1951. г. 1. Поверљива документа; регулисање регистарских таблица 2. Извештаји 3. Одлуке 4. Уверења 5. Уговори 6. Решења 7. Спискови 8. Списи 9. Платни спискови.

 

37

 

1952 1953

кутија

1952. г. 1 2030 1953. г. 1 - 3244

1952. г. 1. Записници 2. Поверљиви списи 3. Извештаји 4. Решења 5. Спискови 6. Списи 7. Платни спискови 8. Буџет

1953. г. 1. Записници 2. Поверљиви списи 3. Извештаји 4. Спискови 5. Списи. 6. Персонална документација; решења.

 

 

38

 

1954 1955

кутија

1954. г. 1 2000 1955. г. 1 - 2000

1954. г. 1. Записници 2. Поверљиви списи 3. Извештаји 4. Спискови 5. Списи 6. Буџет 7. Персонална документција

1955. г. 1. Записници 2. Поверљива документација 3. Извештаји 4. Спискови 5. Списи 6. Буџет 7. Платни спискови

бр. 3223 један предмет