А.1.2-4.7. ОПШТИНА ВАРОШИЦЕ ЛАЈКОВЦА ЛАЈКОВАЦ
(1908-1944), 1926-1945.

Општина варошице Лајковац основана је, 1908. године, за села Лајковац и Рубрибрезу и варош Лајковац у Срезу тамнавском. Општина је била један од највећих железничких центара, у тадашњој Србији, па је због тога доживела нагли развој.

После окупације, априла 1941. године, постављена је нова општинска управа, од стране окупацијске власти. Престала је са радом октобра 1944. године.

Архивска грађа овог фонда издвојена је из збирке Varia, 1997. године (Књига пријема бр. 429 и 431).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је хронолошки.

Садржи грађу за период 1926-1928, 1943-1945, 1 кутија списа (0,12 м)

Списи 1926-1928:

         општа архива 1926-1928, 1943-1945 и финансијска архива 1926-1927, 1944, 1 кут.

Грађа садржи: записнике одбора општине, статут, упутства и уредбе виших органа, спискове службеника и часника, грађу општинског суда, општинског народног суда, пресуде, расписе, образложење општинског буџета, преглед прихода и расхода, тромесечне и годишње рачуне, преглед дугова и потраживања, спискове наплаћене путарине, признанице и др.

Обавештајно средство аналитички инвентар.