А.1.2-4.8. ОПШТИНА ОСЕЧЕНИЧКА ОСЕЧЕНИЦА
(1839-1944), 1876-1926.

Општина осеченичка основана је, 1839. године, за село Осеченицу. Припадала је Срезу колубарском. Реорганизацијом општине, 1866. године, у састав општине ушла су села: Брежђе, Мратишић, Буковац, Крчмар и Голубац са седиштем у Осеченици. Укинута је 1886. године и припојена Брежђанској општини. Од 1905. године, постоји као општина за село Осеченицу.

После окупације, априла 1941. године, постављена је нова општинска управа, од стране окупацијске власти. Престала је са радом октобра 1944. године.

Фонд је издвојен из збирке Varia, 1997. године (Књига пријема бр. 427).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је хронолошки, 1998. године. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1876-1926, 1 кутија списа (0,10 м).

Списи 1876-1926.

Грађа садржи: преписку, расписе, наредбе, спорове, пореске спискове, забране, попис касе и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.