А.1.2-4.5. ОПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА ВАЉЕВО
(1839-1944), 1879-1944.

Општина града Ваљева је основана 1839. године, као варошка општина. Припадала је Срезу тамнавском, од оснивања до 23. октобра 1871. године, а од тада до 15. марта 1890. године, новооснованом Ваљевском срезу. По укидању Ваљевског среза припала је, до 17. фебруара 1896. године, Подгорском срезу, а потом до укидања, 1944. године, Ваљевском срезу. У саставу општине била су приградска села Бело Поље, Кличевац и Градац. Као седиште среза и округа имала је изузетну улогу у културном и привредном животу становништва.

Фонд је преузет у расутом стању, без записника, од Народног одбора општине Ваљево. Мали део грађе (за период 1934-1944) преузет је од Скупштине општине Ваљево записником бр. 460/1, од 1. октобра 1984 (Књига пријема бр. 17 и 426).

Фонд припада категорији архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1879-1944, 74 књиге и 147 кутија списа (16,92 м)

 

Књиге 18901944:

записници седница одбора општина (градског већа) 1929-1944..................................... 5 књ.

деловодни протоколи 1915-1943............................................................................................ 32 књ.

књига одлука грађевинског одбора 1936-1940..................................................................... 1 књ.

азбучне и не азбучне књиге суда општине 1912-1913....................................................... 2 књ.

именик пословних књижица 1939-1944................................................................................. 2 књ.

књига издатог оружја 1910....................................................................................................... 1 књ.

књига пописа магацина за исхрану 1941-1943..................................................................... 1 књ.

дневници касе примања и издавања 1890-1902.................................................................... 6 књ.

књиге дуговања 1901-1906........................................................................................................ 2 књ.

приходници и расходници 1892-1913................................................................................... 11 књ.

књиге депозита суда општине 1894-1905............................................................................... 3 књ.

пореске књиге 1901-1936........................................................................................................... 3 књ.

признаничне књиге 1908-1912................................................................................................. 3 књ.

експедиционе књиге 1911-1938................................................................................................ 2 књ.

 

Списи 1879-1944:

општа и финансијска архива 1879-1944............................................................................ 147 кут.

 

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

Објављени радови:

Мирослав Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19. века (1870-1903), МИАВ, Ваљево, 1997, 376.

Жарко Јовановић, Ваљево под окупацијом 1941-1944, Институт за новију историју, Београд, 2001, 286.