А.1.2-4.4. ОПШТИНА БРЕЖЂАНСКА БРЕЖЂЕ
(1839-1944), 1886-1941.

Општина брежђанска, под називом Општина Брежђе, основана је на основу Закона о устројству општина, од 13. јула 1839. године, али је убрзо укинута и припојена осеченичкој општини. На основу Закона о изменама и допунама Закона о устројству општина, од 1866. године, који је донет 1884. године, поново је, две године касније, основана Брежђанска општина, од села Брежђе, Толић, Планиница и Горњи Лајковац. У 1903. години, придодата су јој села Осеченица и Планиница, али је убрзо сведена на састав из 1890. године, у ком је дочекала и укидање.

Општина је била у Срезу колубарском у Округу ваљевском.

Фонд је преузет 1954. године (Књига пријема бр. 21).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1886-1941, 8 кутија списа (0,80 м).

Списи 1886-1941:

  • општа архива 1886-1941, 8 кут.

Грађа садржи: решења суда, расписе, наредбе, извештаје, одлуке о отварању школе у Брежђу, извештаје о здрављу становништва и стоке, пореска задужења, судске позиве и потернице и друго.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.