А.1.2-4.14. НАДЗОРНИШТВО ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1929-1945), 1927-1945.

 

Надзорништво финансијске контроле у Ваљеву основано је, 1929. године, на основу Уредбе о организацији финансијске струке и службе финансијске управне власти од 20. октобра 1928. године. Надзорништво је било организовано од среских управа финансијске контроле које су груписане у Главни одељак Финансијске контроле Ваљево. Под тим именом радило је, све до 15. августа 1941. године, када му је промењен назив у Надзорништво финансијске контроле Ваљево. Са надзорништвима са подручја Шапца и Ужица улазило је у састав Дринске финансијске дирекције под чијом управом и надзором је и радило.

Територијална надлежност се простирала на територији ваљевског и делом ужичког округа. Надзорништво је организовало рад преко месних одељења у Ваљеву, Убу, Осечини, Мионици, Обреновцу, Косјерићу и Забрежју. У Недићевој Србији основана су 1941. године и два гранична одељења, у Скели и Ушћу. У 1942. години, Косјерић је припојен Ужичком округу, а одељци су основани у Лајковцу, Пироману и Стублинама.

Задатак Надзорништва је био да преко одељака открива и спречава кријумчарење разних, посебно монополисаних, роба; да спречава финансијске и остале кривице и да помаже органима јавне безбедности.

Надзорништво је престало са радом, 15. фебруара 1945. године, Одлуком Председништва АСНОС-а, а послове Надзорништва преузело је Финансијско одељење Окружног народноослободилачког одбора у Ваљеву. Послове одељења преузели су порески одељци финансијских одсека у среским народним одборима.

Фонд је преузет, 1957. године, у расутом стању, без записника од Среза Ваљево (Књига пријема бр. 16).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је хронолошки.

Фонд припада категорији архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1927-1945, 10 књига и 4 кутије списа (0,80 м).

Књиге 1927-1945:

деловодни протоколи 1942-1945..............................................................4 књ.

књига депоновања таксе 1927-1940.........................................................1 књ.

књига надзора Лајковац 1940................................................................1 књ.

белешке о примитку и утрошку 1943......................................................1 књ.

белешке о утрошеним објавама за вожњу и кредите 1943....................1 књ.

књига пријема аманета 1942-1943...........................................................1 књ.

књига за предају аманета 1943................................................................1 књ.

Списи 1930-1945.

Грађа садржи: записнике о кривицама и прегледима, извештаје, упутства, разне рачуне и налоге.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе и деловодни протоколи.