А.1.2-4.2. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА КОЛУБАРСКОГ МИОНИЦА
(1837-1944), 1887-1940.

Начелство среза колубарског је формирано одлуком Државног савета, од 22. јануара 1837, под називом Начелство среза колубарског са седиштем у Мионици. Обухватало је територију бивше кнежине и капетаније колубарске. Године 1839, у саставу Среза колубарског је било 68 села груписаних у 34 општине: Петничка, Шушовачка, Паунска, Белошевачка, Рајковачка, Белићска, Драчићска, Жабарска, Бачевачка, Крчмарска, Мратишићска, Осечанска, Пепељевачка, Ратковачка, Придворичка, Цветановачка, Славковачка, Брежђанска, Струганичка, Берковачка, Велишевачка, Попадићска, Команичка, Вртиглавска, Кључка, Горњемушићска, Вировачка, Санковићска, Мионичка, Кадинолучка и Паштрићска.

Кад је основан Ваљевски срез, 23. октобра 1871, из Колубарског среза су издвојена насеља: Бујачић, Дегурић, Драчић, Жабари, Зарубе, Клинци, Ковачице, Петница, Пријездић и Равње, и припојени Срезу ваљевском. Драчић је, 21. јануара 1887, враћен из Среза ваљевског у Срез колубарски да би, 1890. године, био премештен у Срез подгорски. Од 1890. године, није мењана територија Среза колубарског. Број општина је смањен 1890. и повећан 1896. године.

Срез колубарски је потпадао под надлежност Округа ваљевског. Када су укинути окрузи, 1922, нашао се у саставу ваљевске области. Од 1929. до 1941, Срез колубарски је у саставу Дринске бановине, са седиштем у Сарајеву. Од 1941. до 1944, налази се у Округу ваљевском.

Начелство Среза колубарског је укинуто 1944. године.

Фонд је преузет од Међуопштинског историјског архива у Шапцу, без записника (Књига пријема бр. 436).

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Фонд је категорисан у грађу од великог значаја.

Садржи грађу за период 1887-1940, 1 кутија списа (0,10 м).

Списи 1887-1940.

Грађа садржи: расписе среског начелника судовима општина, расписе окружног начелства, препоруке у вези канцеларијског пословања, податке о евиденцији војних обвезника, праћењу сумњивих лица, спровођењу осуђених лица, прикупљању пореза и приреза, судским споровима, наплати дугова, наређења о прикупљању оружја, уверења, жалбе, захтеве за наплату болничких трошкова, записнике рада регрутне комисије 1929. године, летопис школе у Планиници.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.