А.1.2-4.13. ДРИНСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1941-1945), 1941-1945.

 

Дринска финансијска дирекција Ваљево са седиштем у Ваљеву основана је, јуна 1941. године, Наредбом комесара министарства финансија са циљем да посредује, организује и контролише финансијске послове при органима управе. Проистекла је из Дринске финансијске дирекције у Сарајеву, установе Дринске бановине која је постојала од 1929. до 1941. године са истим задацима, али у другој организацији и територији. Пословала је, скоро као све установе и министарства, на основу законских прописа Краљевине Југославије. Територијално је обухватала простор ваљевског, подринског, ужичког и део чачанског округа, заправо, територије које су из Србије биле укључене у Дринску бановину. Рад дирекције био је организован преко надзорништава финансијске контроле распоређених у Ваљеву, Шапцу, Лозници, Ужицу и касније у Ивањици.

У самој Управи била су два одељења: финансијско и благајна. За свој рад Управа је одговарала Министарству финансија.

Дринска финансијска дирекција у Ваљеву, престала је са радом, на основу одлуке Председништва АСНОС-а, 1. фебруара 1945. године, која је прослеђена Финансијском одељењу ОНО Ваљево. Њено пословање преузела су финансијска одељења при окружним народноослободилачким одборима у Ваљеву, Шапцу и Ужицу.

Фонд је преузет од Среза Ваљево, 1957. године, без записника и у расутом стању (Књига пријема бр. 259).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу провенијенције, 1980. године. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Фонд припада категорији архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1941-1945, 18 кутија списа (1,80 м).

Списи 1941-1945:

-         општа архива 1941-1945................11 кут.

-         финансијска архива 1941-194.......57 кут.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.