А.1.2-4.12. ОПШТИНА ТРЛИЋСКА ТРЛИЋ
(1839-1944), 1863-1886.

 

Општина трлићска основана је, 1839. године, од села Трлић. Нешто касније, припојена су јој села Гвозденовић, Звиздар и Тврдојевац.

У 1886. години је укинута и припојена новооснованој општини тврдојевачкој. Поново је основана 1901. године од села Трлић, укинута 1902. године и поново основана 1903. године, од када ради све до укидања 1944. године.

Општина је била у Срезу тамнавском у Ваљевском округу.

Фонд је преузет у два наврата, заједно са архивском грађом Народног одбора среза тамнавског Уб, од Скупштине среза Ваљево, 1959. године, и 16. априла 1960, оба пута без записника (Књига пријема бр. 28 и 251).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је хронолошки.

Садржи грађу за период 1863-1886, 2 кутије списа (0,20 м).

Списи 1863-1886:

општа архива, 2 кут.

Грађа садржи: разна упутства и наредбе надлежних власти, извештаје о стању здравља стоке и људи, стању усева, разне потврде, забране, казне, податаке о стању општинских прихода, решења суда општине и др.

Обавештајно средство: аналитички инвентар