А.1.2-4.10. ОПШТИНА ПОПУЧАНСКА ПОПУЧКЕ

(1839-1944), 1919-1942.

 

Општина попучанска основана је, 1839. године, за подручје села Попучке у Срезу тамнавском. Убрзо је припојена општини Лукавачкој.

Поново је основана 1890. године за села Попучке, Дупљај и Јасеницу у Срезу подгорском, али је поново реорганизована, па од 1901. године, постоји као општина за село Попучке у Срезу ваљевском. Затим је, поново, привремено припојена општини Лукавачкој 1903. године. После 1908. године, непрекидно је постојала као општина.

После окупације, априла 1941. године, постављена је нова општинска управа, од стране окупацијске власти. Престала је са радом октобра 1944. године.

Грађа фонда је издвојена из збирке Varia, 1997. године (Књига пријема бр. 428).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је хронолошки, 1998. године. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1919-1942, 1 кутија списа (0,10 м).

Списи 1919-1942:

поверљива архива 1936-1942. и општа архива 1919-1941, 1 кут.

Грађа садржи: упутства и наредбе виших органа, решења и одлуке суда, предмете кривичних и грађанских парница, разне спискове, преглед буџета општине, документа о наплати пореза, разни извештаји, признанице, рачуне и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.