А.1.2-4.6. ОПШТИНА ЗВЕЧАНСКА ЗВЕЧКА (18391944), 19031906.

Општина звечанска основана је на основу Закона о устројству општина, од 13. јула 1839. године, од села Звечке у Срезу посавском. У 1864. години, општини је придодато село Бело Поље, а 1866. године, општина је увећана припајањем села Кртинска, Уровци и Ратари. На основу Закона о општинама, од 25. новембра 1889. године, од 1890. године општину чини, поново, само село Звечка до њеног укидања.

Општина је била у Срезу посавском у Ваљевском округу.

Фонд је преузет од Архива Србије, записником бр. 64/1, од 5. фебруара 1969. године (Књига пријема бр. 36).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је 1980. године. Књиге су обрађене и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1903-1906, 7 књига (0,40 м).

Књиге 1903-1906:

         распореди општинских приреза 1905, 1 књ.

         дневници касе за примање и издавање 1903-1906, 5 књ.

         кантарске признанице 1904, 1 књ.

Грађа садржи: податке о општинским приходима и расходима.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.