А.4.1.119. ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ВАЉЕВО
(1870- ), 1870-1974.

Ваљевска гимназија почела је са радом 23. новембра 1870. године. на основу Устројства гимназија из 1863. године, као мала реалка или гимназијска реалка са два разреда. њени корени су приватној гимназији Ђуре Козарца, која је основана годину дана раније, али је радила без права полагања испита. У 1874. години отворен је трећи, а 1875. и четврти разред, од када се зове Ваqевска нижа гимназија. Тек 1893. године отворен је пети и шести разред, да би 1898, била сведена на ранија четири разреда. У 1903. години отворен је поново пети, а 1904. шести разред. Седми разред је осниван, па укидан 1907. године, да би у 1912. години, био отворен поново седми, а 1913. осми разред. Од тада, па све до 1940. године, радила је потпуна осморазредна мешовита гимназија, када су од ње створене Прва и Друга мешовита гимназија. У 1942. створене су мушка и женска гимназија, а 1945, поново су спојене у мешовиту гимназију. Од 1951. до 1959, звала се Виша мешовита реална гимназија, од тада до 1970. Гимназија, од 1970. до 1992, Гимназија Владимир Илич Лењин, а од 1992. године, Ваqевска гимназија. Под тим називом ради и данас.

Део фонда преузет је од Гимназије, 1980. године (Књига пријема бр. 47).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провенијенције (тематски).

Фонд припада категорији архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1870-1974, 125 књига и 9 кутија списа (4,65 м).

Књиге 1870-1970:

-        записници Управног одбора 1964-1967, 1 књ.

-        записници Школског одбора 1947-1960, 4 књ.

-        записници Наставничког већа 1945- 1967, 8 књ.

-        записници стручних актива 1945-1959, 6 књ.

-        записници о полагању испита 1947-1967, 24 књ.

-        деловодни протоколи 1941-1963, 6 књ.

-        дневници рада 1948-1970, 71 књ.

-        летопис 1870-1963, 1 књ.

-        књига наредби директора 1946-1949, 1 књ.

-        књига саопштења 1962-1965, 1 књ.

-        књига наредби и похвала 1948-1951, 1 књ.

-        књига посматрања школског рада 1944-1954, 1 књ.

Списи 1933-1974:

-        општа документација 1933-1974, 2 кут.

-        извештаји 1940-1960, 1 кут.

-        персонална документација 1945-1967, 1 кут.

-        финансијска документација 1945-1967, 2 кут.

-        матурски радови 1967-1974, 3 кут.

Грађа садржи: записнике о раду Гимназије, дневнике рада, спискове ученика, извештаје о раду и успеху, извештаје Фонда за сиромашне ученике, правилнике, одлуке, персоналну, финансијску и осталу пратећу документацију.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе и деловодни протоколи.

Објављени радови:

-         Милан Трипковић: Штрајк ученика гимназије у Ваљеву 1919, Гласник МИАВ, бр. 4-5, Ваљево, 1969

-         Д. Недељковић, М. Трипковић: Сто година Ваљевске гимназије, Гимназија В. И. Лењин, Ваљево, 1970, 236

-         Д. Недељковић, М. Трипковић, Д. Теодосић: Ученици ваљевске гимназије изгинули у НОР-у 1941-1945, Гимназија В. И. Лењин, Ваљево, 1970, 28

-         Добривоје Недељковић: Оснивање гимназијске реалке у Ваљеву и прве године њеног рада, Гласник МИАВ, бр. 7, Ваљево, 1972.

-         Група аутора: 125. година Ваљевске гимназије 1870-1995, Ваљевска гимназија, Ваљево, 1995, 165

-         Зоран Трипковић: Гимнастика, телесно и војно вежбање у Ваљевској гимназији (1870-1914), Гласник МИАВ, бр. 25, Ваљево, 1990

-         Група аутора: Ваљевски гимназијалци - књижевници / уметници / научници - 1870-1980, Ваљевска гимназија, Ваљево, 1980, 190

-         Милан Трипковић: Приватна ваљевска женска гимназија (1904-1912), Гласник МИАВ, бр. 23, Ваљево, 1988

-         Милан Трипковић: Богдан Јанковић - професор Ваљевске гимназије, Ваљевска гимназија, Ваљево, 1998, 114

-         Милан Трипковић: Рад Ђачке литерарне дружине "Чика љуба" у Ваљевској гимназији (1906-1941), Гласник МИАВ, бр. 33, Ваљево, 1999

-         Здравко Ранковић: Ваљевска гимназија 1869-2004, ИП Колубара, Ваљево 2004, 199

-        Милорад Радојчић: Ђура Козарац - први ваљевски професор, Ваљевска гимназија, Ваљево 2004, 192