А.1.5.24. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
1944-1965), 1945-1965.

Скупштина општине Ваљевска Каменица основана је, крајем 1944. године, као Народноослободилачки одбор на територији општине каменичке и обухватала је: Каменицу, Мајиновић и Стапар.

На основу Закона о реорганизацији НО одбора, из априла 1952. године, променио је назив у Народни одбор општине Каменица. Укидањем околних народних одбора и припајањем општини у Ваљевској Камници, проширивала се територијална надлежност, тако да је, од 1960. године па до њеног укидања 1965. године, обухватала: Беомужевић, Бобову, Влашчић, Врагочаницу, Горњу Буковицу, Камницу, Мајиновић, Миличиницу, Оглађеновац, Осладић, Причевић, Ситарице, Станину Реку, Стапар, Суводање и Тупанци.

Од 1963. године, Народни одбор општине је преуређен у Скупштину општине Ваљевска Каменица, као основни орган друштвено политичке заједнице и орган друштвеног самоуправљања.

Организациона структура одбора и општине мењала се у више наврата.

Скупштина општине Ваљевска Каменица престала је са радом, на основу Закона о изменама и допунама Закона о подручјима општина и срезова, крајем 1965. године, а територија општине ушла је у састав Скупштине општине Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, у два наврата, у несређеном и расутом стању. Први пут, записником бр. 27/1, од 31. јануара 1966. године, а други пут, записником бр. 460/1, од 1. октобра 1981. године (Књига пријема бр. 141).

Фонд је непотпун. Излучивање безвредног регистратурског материјала извршено је 1974. и 1982. године када је и сређен фонд. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1965, 21 књигу и 35 кутија списа (4,13 м).

Књиге 1945-1962:

-        записници седница одбора 1952-1960, 6 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1965, 2 књ.

-        регистар занатских радњи 1960-1964, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1952-1960, 2 књ.

-        књиге инвентара 1951-1959, 1 књ.

-        буџетске књиге 1956-1963, 8 књ.

-        уписник предмета судије за прекршаје 1960-1962, 1 књ.

Списи 1945-1965.

Грађа садржи: записнике и материјале са седнице одбора, зборова бирача, извештаје о раду одбора, нормативна акта одбора, извештаје о раду школа, спискове занатлија, изборни материјал, пореске пријаве, распоред пореза, решења запослених радника, завршне рачуне одбора и земљорадничке задруге, прегледе засејаних површина, документа о стању здравства и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.