А.1.5.25. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЛАЈКОВАЦ
(1944 ), 1944-1970.

Скупштина општине Лајковац основана је, крајем 1944. године, на територији бивше Општине лајковачке, као Народноослободилачки одбор. Обухватала је Лајковац (варош и село) а касније су јој припојени Рубрибреза, Врачевић, Јабучје, Прњавор, Пепељевац, Стрмово и Ћелије.

Од априла 1952. године, мења назив у Народни одбор општине на основу Закона о реорганизацији НОО одбора. Због укидања околних народних одбора и њиховог припајања овом одбору општине, територијално је увећан за села: Бајевац, Степање, Непричаву, Словац, Ратковац, Придворицу и Маркову Цркву.

Организациона структура одбора и општине мењала се у више наврата.

Након проглашења Устава из 1963, Народни одбор општине мења назив у Скупштина општине Лајковац и под тим називом ради и данас.

Фонд је преузет 4. децембра 1970. године, записником бр. 507/1, од Скупштине општине Лајковац у несређеном стању (Књига пријема бр. 49).

Фонд је непотпун. Сређивање фонда извршено је, током 1977. и 1978. године.

Садржи грађу за период 1944-1970, 126 књига и 67 кутија списа (10,42 м).

Књиге 1945-1966:

-        записници НОО 1945-1960, 14 књ.

-        регистри 1955-1962, 12 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1966, 67 књ.

-        дневник касе 1946-1948, 3 књ.

-        партијалник прихода и расхода, 1947-1952, 6 књ.

-        регистар самодоприноса 1956, 1 књ.

-        регистар самосталних занатлија; 1957, 1 књ.

-        регистар пореских обвезника 1958-1962, 1 књ.

-        дневник наплате пореза самосталних занатлија 1951-1953, 1 књ.

-        распоред пореза 1955-1962, 20 књ.

Списи 1944-1970:

-        записници седница 1945-1970, 6 кут.

-        секретаријат 1944-1970, 23 кут.

-        општа управа 1958-1970, 10 кут.

-        привреда 1958-1970, 11 кут.

-        буџет и финансије 1958-1970, 3 кут.

-        биро за посредовање рада 1958-1960, 1 кут.

-        извештаји о раду, одлуке, правилници, статути 1950-1970, 2 кут.

-        спискови бораца и упитници ратних војних инвалида, помоћ деци; 1945-1967, 3 кут.

-        школство и култура; 1955-1957, 4 кут.

-        старатељство и социјална помоћ 1947-1957, 2 кут.

-        синдикат 1957-1961, 2 кут.

-        персонална документација 1949-1968, 2 кут.

Грађа садржи: записнике и материјале са седница одбора и комисија, бирачке спискове, упутства за рад, решења имовинско правних односа, извештаје о раду школа, решења о постављењу, предмете национализације и конфискације имовине, уговоре о учењу заната, грађевинске дозволе, дозволе за вођење занатских радњи, друштвене планове, завршне рачуне разних установа и организација, распореди пореза на имовину и др.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри и деловодни протоколи.