А.4.1.126. ОСНОВНА ШКОЛА ВАЉЕВО
(1808-1951), 1885-1951.

Основна школа у Ваљеву отворена је под називом мала школа у време Првог српског устанка, 1808. године. Први учитељ је био Јован Русимир (Русимировић), све до 1813. године. Већ 1815. године обновљен је рад школе, која је са прекидима радила све до 1818. године, а од тада, непрекидно ради. Први стални учитељ је био Иван Трептало, а 1832. године помињу се учитељи Георгије и Танасије Ризин. До 1840. издржавана је из правитељствене касе, а од тада из општинске. Од 22. марта 1856. године отворена је и посебна школа за женску децу. У 1870. години отпочела је рад у новој школској згради. У 1951. години прегруписана је у три основне школе: Прва, Друга и Трећа основна школа.

Фонд је преузет, у два наврата, од ОШ Жикица Јовановић Шпанац Ваљево (Књига пријема бр. 46 и 326).

Фонд је фрагментарно сачуван. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1885-1951, 77 књига (2,30 м).

Књиге 1885-1951:

-        записници Наставничког већа 1922-1929, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1941-1951, 10 књ.

-        уписници 1885-1951, 58 књ.

-        дневници рада 1944-1951, 2 књ.

-        прозивници 1941-1943, 4 књ.

-        књига аналфабетског течаја (без године), 1 књ.

-        књига потрошног материјала 1948-1950, 1 књ.

Грађа садржи: записнике о раду наставничког већа, уписнице ученика, дневнике рада и прозивнике.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписници.

Објављени радови:

Марија Исаиловић: Полемика око испита у ваљевској основној школи 1847. године, Гласник МИАВ бр. 28-29, Ваљево, 1995, стр. 18.