А.1.5.41. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРЕЛО ВРЕЛО
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Врело формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Врело са седиштем у Врелу. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Врело, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, МНО Врело је остао у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Врело и није мењао припадност срезу.

Општина Врело укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра исте године, припојена општини Бањани - срез Обреновац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 272).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски 1972. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 2 књиге и 1 кутија списа (0,20 м).

Књиге 1955:

-        записници Народног одбора општине Врело 1955, 1 књ.

-        деловодни протокол 1955, 1 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора и комисија одбора и реорганизацији одбора, откупу пољопривредних производа, додели земљишта аграрним интересентима (сиромашним земљорадницима), месном самодоприносу, изградњи пута Уб Врело и поправци сеоских путева, ћуприја и пропуста, пољским штетама, отпису пореза услед елементарних непогода, изградњи задружног дома у Врелу и Брезовици, поправци основне школе, бесправном заузећу путева и канала за наводњавање, пореским обвезницима; спискове: деце палих бораца, доделе социјалне помоћи, власника вршалица и млинова; податке о отварању читаонице и оснивању шах секције; буџет, наплате пореза и платне спискове одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.