А.1.5.40. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРАЧЕВИЋ ВРАЧЕВИЋ
(1944-1955), 1945-1958.

Народни одбор општине Врачевић формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Горњи и Доњи Врачевић. Био је у оквиру Среза колубарског, а од 1947. године, прелази у састав Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

Априла 1952. године, Врачевић је формиран као Народни одбор општине Врачевић и није мењао припадност срезу. Обухватао је територију укинутог Месног народног одбора Горњи Мушић.

Општина Врачевић укинута је, јула 1955. године, Законом о подручјима срезова и општина у НР Србији. Њене надлежности и територију преузимају Народни одбор општине Мионица (Горњи Мушић) - срез Ваљево и Народни одбор општине Лајковац (Врачевић) - срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, 1970. године (Књига пријема бр. 267).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1990. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1958, 34 књиге и 7 кутија списа (1,50 м).

Књиге 1946-1958:

-        записници Месног народног одбора 1950, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1950-1954, 3 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1946-1948, 1950-1953, 5 књ.

-        деловодни протоколи 1946-1955, 15 књ.

-        матична књига, 1950-1951, 1 књ.

-        књига примања и издавања 1950-1951, 1 књ.

-        распоред пореза на доходак од пољопривреде 1950, 1952, 1955, 3 књ.

-        општи уписник комисије за прекршаје 1953-1955, 1 књ.

-        списак аграрних интересената 1946, 1 књ.

-        стални бирачки спискови 1946-1947, 1949-1950, 1953-1958, 3 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора општине Врачевић; извршењу наредби, упутстава и расписа од виших органа среског одбора и разних министарстава, аграрној реформи и аграрним интересентима, експропријацији, обавезном откупу пољопривредних производа, откупу житарица, меса, вуне, кромпира и др.; засејаним сетвеним површинама и примени агротехничких мера, комуналној изградњи, изградњи основне школе у Врачевићу; прикупљању ушура од воденица, распореду и наплати пореза, сузбијању шпекулације, расподели украдене робе, формирању и раду ПАЗ-а, регрутацији; спискове: заробљеника у току Другог светског рата, деце палих бораца и ратних војних инвалида; доделе социјалне помоћи; податке о логоровању омладинаца полазника предвојничке обуке, вакцинацији деце од заразних болести, организовању Дечје недеље (1947), расподели индустријских карата, попису становништва (1953), раду аналфабетских течајева; персонална документа и платне спискове.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.