А.1.5.84. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТВРДОЈЕВАЦ ТВРДОЈЕВАЦ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Тврдојевац формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Тврдојевац са седиштем у Тврдојевцу. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Тврдојевац, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Тврдојевац остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Поред Тврдојевца обухватао је територију укинутих месних одбора Гвозденовић и Звиздар.

Априла 1952. године, Тврдојевац је формиран као Народни одбор општине Тврдојевац и није мењао припадност срезу. Територија општине остала је иста.

Општина Тврдојевац укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Уб срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 289).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1979. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 25 књига и 3 кутије списа (0,70 м).

Књиге 1945-1955:

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1953, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1947-1953, 6 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1950, 1953-1955, 10 књ.

-        матични деловодни протоколи 1950-1952, 2 књ.

-        дневник месног самодоприноса 1952-1955, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1945-1946, 1948-1952, 2 књ.

-        партијалник прихода 1950, 1 књ.

-        партијалник расхода 1948-1952, 2 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора, савета и комисија, аграрној реформи, плановима откупа пољопривредних производа, житарица, стоке и др.; откупу лековитог биља, организовању и раду пољопривредног течаја, регрутацији и предвојничкој обуци, вођењу матичних књига, конкурсима за пријем у војне школе; раду читалачких група, приредбама, игранкама и сл.; регистрацији моторних возила, увођењу месног самодоприноса, електрификацији села, ликвидацији коза, раду земљорадничке задруге, описмењавању, обележавању насељених места и нумерацији кућа, деци палих бораца, власницима занатских радњи, вршалица, млинова, казана за печење ракије; елементарним непогодама и процени штета; буџету, завршним рачунима, наплати пореза; и платне спискове службеника Народног одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.