А.1.5.86. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТРУДЕЉ ТРУДЕЉ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Трудељ формиран је, 26. септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Трудељ са седиштем у Трудељу. Био је у оквиру Среза качерског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Трудељ, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Трудељ прешао у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Територија му је обухватала, поред Трудеља, насељено место Вранице.

Априла 1952. године, Трудељ је формиран као Народни одбор општине Трудељ и није мењао припадност среза. Територија општине остала је иста.

Општина Трудељ укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Белановица срез Лазаревац, а насељено место Вранице прешло је у срез Чачак.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 96).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1988. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 4 књиге и 1 кутија списа (0,22 м).

Књиге 1945-1955:

-        регистар осуђених лица са територије Народног одбора 1945-1955, 1 књ.

-        дневник примања и издавања 1955, 1 књ.

-        партијалник расхода 1955, 1 књ.

-        распоред пореза на доходак од самосталних занимања 1954, 1 књ.

Списи 1955.

Грађа садржи: финансијски план, буџет, завршни рачун, платне спискове (1955) и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.