А.1.5.85. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТРЛИЋ ТРЛИЋ
(1944-1955), 1946-1955.

Народни одбор општине Трлић формиран је у октобру 1944. године, као Народноослободилачки одбор Трлић са седиштем у Трлићу. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима променио је назив у Месни народни одбор Трлић, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Трлић остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу.

Априла 1952. године, формиран је, као Народни одбор општине Трлић и није мењао припадност срезу.

Општина је укинута Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Памбуковица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 291).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1978. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 7 књига и 1 кутија списа (0,25 м).

Књиге 1947-1955:

-        деловодни протоколи 1948, 1951-1952, 2 књ.

-        матични деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        дневник самодоприноса 1953-1955, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1947-1955, 2 књ.

-        дневник наплате пореза и самодоприноса 1947-1950, 1 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: податке о раду Месног и Народног одбора, конфискацији непокретне имовине, увођењу месног самодоприноса, вођењу матичних књига, корисницима социјалне помоћи, организацији ПАЗ-а, занатлијама и занатским радњама, планској сечи шума, персоналним питањима, пореским задужењима занатлија и пољопривредника, приходима Народног одбора, буџету, завршним рачунима; и платне спискове запослених у Народном одбору и Основној школи у Трлићу.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.