А.1.5.83. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТАКОВО ТАКОВО
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Таково формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Таково са седиштем у Такову. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Таково, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Таково остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Територија му је обухватала насељена места: Таково, Богдановицу и Црвену Јабуку.

Априла 1952. године, Таково је формиран као Народни одбор општине Таково и није мењао припадност срезу. Територија општине није повећавана.

Општина Таково укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Уб срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 288).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1979. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 27 књига и 3 кутије списа (0,80 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници седница одбора 1954-1955, 1 књ.

-        записници зборова бирача 1954-1955, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1949-1951, 3 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1947-1955, 9 књ.

-        деловодни протоколи 1945, 1947-1955, 11 књ.

-        матични деловодни протоколи 1952-1953, 1955, 2 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и зборова бирача, избору одборника, именовању одборника за чланове школских одбора, доношењу статута нове општине (1955), аграрној реформи, експропријацији, увођењу месног самодоприноса, електрификацији, изградњи зграде Основне школе у Такову, подизању мостова на пролазним путевима Уб Врело и Уб Обреновац, раду земљорадничке задруге и продужне школе у Такову, висини ратне штете, такмичењу у откупу житарица, прослави Првог маја (1946), конфискацији вршалица, попису становништва (1948), штедњи хлебних жита, расподели индустријске робе добијене од УНР-е, сузбијању шпекулације и привредне саботаже, уверења о владању појединаца за време рата (карактеристике), помоћи ратним војним инвалидима, корисницима социјалне помоћи, палим борцима и њиховој деци, војним бегунцима, официрима и подофицирима бивше Југословенске војске, вођењу матичних књига, буџету, завршним рачунима, наплати пореза; и платне спискове службеника Народног одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.