А.1.5.82. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СУВОДАЊЕ СУВОДАЊЕ
(1944-1957), 1946-1957.

Народни одбор општине Суводање формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Суводање са седиштем у Суводању. Био је у оквиру Среза подгорског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Суводање, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Суводање прелази у оквир Среза ваљевског и потпада под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Обухватао је насељена места: Бобову, Ситарице, Станину Реку и Суводање. Новим Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од септембра 1947. године, седиште МНО Суводање премешта се из Суводања у Ставе и мења се назив у Месни народни одбор Ставе.

Законом о подручјима општина и срезова у НР Србији, од јула 1955. године, седиште Народног одбора општине Ставе, Среза ваљевског, премешта се из Става у Суводање и мења назив у Народни одбор општине Суводање. Територија општине Суводање обухватала је насељена места: Бобову, Врагочаницу, Ситарице, Станину Реку и Суводање.

Општина Суводање укинута је Законом од јуна 1957. године. Њена територија припојена је општини Причевић и општини Каменица обе у срезу Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 287).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1981. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1957, 17 књига (0,40 м).

Књиге 1946-1957:

-        записници седница Народног одбора 1951-1957, 1 књ.

-        записници седница Савета и Комисије за привреду и финансије 1955-1957, 2 књ.

-        деловодни протокол 1947, 1 књ.

-        старатељска књига 1956, 1 књ.

-        књига закључених усвојења 1955-1956, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1947-1956, 3 књ.

-        финансијске књиге (партијалници, евиденције расхода, буџетска књига) 1946, 1951-1957, 8 књ.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и финансијском пословању.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.