А.1.5.81. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТУБО СТУБО
(1944-1952, 1957-1959), 1946-1951, 1955-1959.

Народни одбор општине Стубо формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Стубо са седиштем у Стубу. Био је у оквиру Среза ваљевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима променио је назив у Месни народни одбор Стубо, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године МНО Стубо, остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места Стубо и Ровни. После укидања МНО Стубо 1952, као насељено место, од 1952. до 1955. године, био је у саставу Народног одбора општине Јабланица, а од 1955. до 1957. године, у оквиру Народног одбора општине Тубравић.

Према новој административно-територијалној подели, устројеној по Закону о изменама и допунама Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији из 1957. године, формирана је нова општина под називом Народни одбор општине Стубо са седиштем у Стубу. Општина је обухватала територију укинуте општине Тубравић и покривала је следећа насељена места: Стубо, Балиновић, Брезовице, Вујиновача, Кунице, Пакље, Ребељ, Мијачи, Ровни, Совач и Тубравић.

Општина је укинута Законом од децембра 1959. године. Њена територија припојена је Народном одбору општине Ваљево срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 286).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1987. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1951, 1955-1959, 5 књига и 2 кутије списа (0,45 м).

Књиге 1947-1951, 1955-1959:

-        записници седница одбора, пленума, Извршног одбора 1947-1951, 3 књ.

-        записници Савета за пољопривреду и финансије НОО Тубравић Стубо 1955-1959, 1 књ.

-        азбучни регистар ратних војних и породичних инвалида из НОР-а са подручја НОО Стубо, 1 књ.

Списи 1946-1947, 1956-1959.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора, савета и комисија; записнике општинског већа и већа произвођача; нормативна акта (статут, пословнике о раду већа); привредне планове, буџет, завршне рачуне земљорадничких задруга, извештаје о успеху ученика; спискове: ратних војних и породичних инвалида из НОР-а, деце палих бораца и угрожених лица којима је додељена социјална помоћ; податке о уређењу гробова палих бораца и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.