А.1.5.80. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАВЕ СТАВЕ
(1947-1955), 1947-1957.

Народни одбор општине Ставе са седиштем у Ставама настао је, на основу измена и допуна Закона о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947, по којем се седиште Месног народног одбора Суводање премешта у Ставе и мења назив у Месни народни одбор Ставе. Припадао је територији Ваљевског среза и обухватао је насељена места: Ставе, Бобову, Ситарице, Станину Реку и Суводање.

По пречишћеном тексту истог закона, од фебруара 1950, мења назив у Народни одбор општине Ставе. Није мењао припадност срезу, ни територију.

Законом о подручјима општина и срезова, од јула 1955, укинута је општина Ставе и њено седиште премештено у Суводање. Основан је Народни одбор општине Суводање.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 287/1).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1973. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1957, 10 књига (0,30 м).

Књиге 1947-1957:

записници седница МНО и НОО 1951-1957, 1 књ.

деловодни протокол МНО 1949, 1 књ.

дневници примања и издавања 1947-1956, 3 књ.

партијалници прихода 1951-1955, 2 књ.

партијалници расхода 1951-1955, 2 књ.

буџетска књига 1955, 1 књ.

Грађа садржи: податке о раду одбора и финансијском пословању.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.