А.1.5.79. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СОВЉАК СОВЉАК
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Совљак формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Совљак са седиштем у Совљаку. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Совљак, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Совљак и није мењао припадност срезу.

Општина Совљак укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Уб срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 285).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1979. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 21 књига и 6 кутија списа (1 м).

Књиге 1944-1955:

-        записници седница одбора 1947-1955, 2 књ.

-        записници Извршног одбора и пленума 1947-1952, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1948-1950, 3 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1948-1950, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1944-1945, 1947-1950, 1952-1954, 10 књ.

-        књига месног самодоприноса 1952-1954, 1 књ.

-        распоред пореза на доходак земљорадника 1946, 1 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора и одборских комисија; оснивању савета за: социјално старање, радну снагу, комуналне послове, пољопривреду и откуп, финансије, културно-просветна питања; реорганизацији одбора (1952); обавезном откупу пољопривредних производа: белих житарица, крупне и ситне стоке, пасуља и кромпира; сетви, жетви и вршидби; гарантованом снабдевању, додели социјалне помоћи, конфискацији непокретне имовине, завођењу месног самодоприноса, изградњи и поправци путева; планирању радне снаге за рад у Комбинату шећера у Београду, изградњи зграде Месног одбора, плану рада одбора ПАЗ-а, чишћењу и уништавању губара, расподели сенског кукуруза сиромашним домаћинствима, буџету, завршним рачунима, наплати пореза и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.