А.1.5.78. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СЛОВАЦ СЛОВАЦ
(1948-1957), 1946-1957.

Народни одбор општине Словац формиран је, јануара 1948. године, као Месни народни одбор Словац са седиштем у Словцу. Био је у оквиру Среза ваљевског и надлежности Среског народног одбора у Ваљеву. Пре тога, 1947. године, као насељено место био је у саставу Месног народног одбора Лозница, а од септембра исте године, насељено место Словац улази у састав Месног народног одбора Маркова Црква. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од 1950. године, Словац је поново у саставу МНО Лозница Срез ваљевски.

Априла 1952. године Словац је формиран као Народни одбор општине Словац и није мењао припадност срезу. Територија општине обухватала је насељена места: Вировац, Маркову Цркву, Придворицу и Ратковац.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији, од јула 1955. године, општина Словац остала је у оквиру истог среза. Проширена територија општине обухватала је насељена места: Бајевац (укинута општина), Вировце, Врховине, Маркову Цркву, Непричаву, Придворицу, Ратковац и Степање.

Општина Словац укинута је Законом, од јуна 1957. године. Њена територија припојена је делом општини Уб (Бајевац, Врховине, Непричава, Степање), делом општини Лајковац (Маркова Црква, Придворица, Ратковац) и општини Мионица све у срезу Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, записником бр. 507/1, од 4. децембра 1970. године (Књига пријема бр. 56).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1957, 44 књиге и 7 кутија списа (2,35 м).

Књиге 1946-1957:

-        записници седница Народног одбора, Извршног одбора, зборова бирача 1946-1952, 1955-1957, 8 књ.

-        записници комисија за статут, привреду и извршење буџета 1955-1957, 2 књ.

-        записници седница Савета за просвету, културу и школство 1956-1957, 1 књ.

-        регистри уз деловодне протоколе (именични) 1955-1957, 2 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1949-1951, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1950-1951, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1949-1957, 12 књ.

-        пореске књиге 1954-1957, 5 књ.

-        књига евиденција занатских радњи 1951-1951, 1 књ.

-        финансијске књиге 1948-1956, 8 књ.

-        дневник наплате месног самодоприноса 1949-1951, 1 књ.

Списи 1948-1957.

Грађа садржи: записнике са седница Народног одбора, савета, комисија и зборова бирача; извештаје вишим органима власти; расписе Среског одбора, одлуке о завођењу месног самодоприноса; спискове пољопривредних газдинстава и лица за обавезну испоруку житарица; статистичке извештаје; податке о канализацији и комуналној изградњи; персонална документа; уговоре и решења занатских радњи; уверења о имовном стању; пореска задужења; завршне рачуне, буџет, платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, регистри и деловодни протоколи.