А.1.5.77. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СЛАВКОВИЦА СЛАВКОВИЦА
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Славковица формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Славковица са седиштем у Славковици. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Славковица, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Славковица прешао је у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Априла 1952. године, МНО Славковица је формиран као Народни одбор општине Славковица и није мењао припадност срезу.

Општина Славковица укинута је Законом, од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Љиг срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 76).

Фонд је у целости сачуван. Сређен је по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 38 књига и 8 кутија списа (2 м).

Књиге 1944-1955:

-        записници седница Народног одбора, Извршног одбора и зборова бирача 1944-1955, 7 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1945-1955, 6 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1953, 13 књ.

-        регистар потрошача на обавезном снабдевању 1948, 1 књ.

-        финансијске књиге (дневници, партијалници) 1944-1947, 1951, 1955, 11 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о извршењу наредби, упутства, расписа виших органа Среског одбора и Команде места; експропријацији непокретне имовине, месном самодоприносу, комуналној изградњи, грађевинским објектима изграђеним од ослобођења до 1954. године, обавезном откупу пољопривредних производа, изградњи задружног дома у Љигу; спискове: занатлија и занатских радњи, ратних заробљеника и интернираних лица у Немачку, учесника НОР-а (1941-1945) и деце палих бораца, ратних војних инвалида; податке о владању за време окупације (карактеристике), аналфабетском течају, персоналним питањима, одборницима и службеницима Народног одбора, буџету, разрезу и наплати пореза и платне спискове.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.