А.1.5.75. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАЈКОВИЋ РАЈКОВИЋ
(1944-1959), 1947-1960.

Народни одбор општине Рајковић формиран је, 4. октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Рајковић са седиштем у Рајковићу. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Рајковић. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Рајковић, после укидања Среза колубарског, прелази у оквир Среза ваљевског и потпада под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Поновним формирањем Среза колубарског, по Закону о административно-територијалној подели НР Србије од фебруара 1950. године, Рајковић прелази у оквир овог среза.

Априла 1952. године, укинут је Мионички срез и Рајковић је формиран као Народни одбор општине Рајковић и поново прелази у оквир и надлежност Среза ваљевског. Територија му је обухватала Рајковић и Робаје.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији, од јула 1955. године, територија Општине Рајковић је проширена и обухватала је осам насељених места: Буковац, Голубац, Крчмар, Мратишић, Осеченицу, Пауне, Робаје и Рајковић.

Општина Рајковић укинута је, 1959. године, на основу Закон о подручјима срезова и општина у НР Србији. Њена територија припојена је Народном одбору општине Мионица.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 166).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1972. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1960, 20 књига и 12 кутија списа (1,50 м).

Књиге 1947-1960:

-        записници седница Народног одбора 1955-1956, 1 књ.

-        књига одлука и решења Народног одбора 1955-1958, 1 књ.

-        регистри 1952-1959, 5 књ.

-        деловодни протоколи 1956-1960, 3 књ.

-        бирачки спискови 1958, 8 књ.

-        порески дневници 1947-1952, 2 књ.

Списи 1953-1959.

Грађа садржи: записнике седница Народног одбора, секретаријата, месних одбора и земљорадничких задруга, извештаје, податке о раду Народног одбора и његових органа, извршењу наредби, упутстава и расписа од виших органа власти; статистичке годишње извештаје; спискове: домаћинстава обухваћених Законом о ПЗФ-у, личних и породичних инвалида, занатских радњи и др.; уговоре, грађевинске дозволе, годишње извештаје за грађевинске објекте, одобрења за рад занатских радњи, извештаје о постојећем земљишном фонду, решења о експропријацији; податке о: самовласном заузећу земљишта, одржавању разних саветовања и семинара, изградњи задружног дома и ветеринарске станице у Рајковићу, градњи млекаре, пекаре, одмаралишта планинарског дома и војног објекта на Дивчибарама, сетви, отварању приватних радњи, изборима, именовањима, раду школа, расписивању и убирању пореза и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, регистри и деловодни протоколи.