А.1.5.74. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАДЉЕВО РАДЉЕВО
(1944-1957), 1945-1957.

Народни одбор општине Радљево формиран је, октобра 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор Радљево са седиштем у Радљеву. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Радљево, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Радљево остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Радљево и није мењао припадност срезу. Територија општине обухватала је насељена места: Радљево, Шарбане, Рупљане и Каленић.

По Закону о подручјима срезова и општина у НР Србији, од 1955. године, општина Радљево прешла је у оквир среза Обреновац. Проширена територија општине обухватила је насељена места: Бргуле (укинута општина), Каленић, Радљево и Шарбане.

Општина Радљево укинута је Законом, од јуна 1957. године, а њену територију и надлежност преузео је Народни одбор општине Уб срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 290).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1990. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1957, 14 књига и 2 кутије списа (0,60 м).

Књиге 1945-1957:

-        записници са седница Народног одбора 1955-1957, 3 књ.

-        записници Савета за привреду и финансије 1955-1957, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1956-1957, 4 књ.

-        регистар занатских радњи 1945-1957, 1 књ.

-        регистар ученика у привреди 1953-1956, 1 књ.

-        финансијске књиге (дневник касе, наплате пореза, партијалник) 1947, 1955-1957, 3 књ.

-        књиге лица под старатељством 1956, 1 књ.

Списи 1945-1957.

Грађа садржи: податке о раду и надлежности Народног одбора; избору одборника и одборских комисија; обавезном откупу пољопривредних производа; конфискацији покретне и непокретне имовине (спискови лица, тзв. народних непријатеља, од којих је одузета имовина); владању за време окупације (карактеристике); експропријацији и арондацији; персоналним питањима; спајању земљорадничке и сељачке радне задруге у Каленићу; занатлијама и занатским радњама (списак); раду и успеху ученика основних школа (извештај); раду земљорадничке задруге у Радљеву; поправци путева, комуналној изградњи, привредним организацијама (списак), оснивању матичне основне школе, подизању циглане, месном самодоприносу, распореду и наплати пореза, додели привремене и сталне социјалне помоћи, пореским обвезницима (списак); броју рођених, венчаних и умрлих 1911-1946; дефектној деци (списак); личним и војним инвалидима (списак); војним заробљеницима; куповини и продаји непокретности; и платне спискове Народног одбора и Основне школе у Радљеву.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.