А.1.5.73. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОГОВАЂА ПРЊАВОР
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Боговађа формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Прњавор са седиштем у Прњавору. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио назив у Месни народни одбор Прњавор, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, прелази у оквир Среза љишког и потпада под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Територија му је обухватала Прњавор и Доњи Лајковац.

Априла 1952. године, Прњавор мења назив у Народни одбор општине Боговађа са седиштем у Прњавору и остаје у оквиру Среза љишког. Обухватао је насељена места: Прњавор, Доњи Лајковац и Бољковце.

Општина Боговађа укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија припојена је општини Лајковац, а Прњавор и Доњи Лајковац срезу Лазаревац, а насељено место Бољковци прелази у срез Чачак.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, записником бр. 507/1, од 4. децембра 1970. године (Књига пријема бр. 62).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1987. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 12 књига и 2 кутија списа (0,35 м).

Књиге 1948-1955:

књига записника седница одбора, пленума и зборова бирача 1951-1955, 1 књ.

строго поверљиви деловодни протоколи 1950-1952, 2 књ.

поверљиви деловодни протоколи 1951-1953, 2 књ.

деловодни протоколи 1948-1954, 7 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: записнике са седница одбора, записник са одржане расправе аграрних интересената од 3. априла 1946, жалбе Аграрном суду у вези поделе земље аграрним интересентима; поверљиву преписку, планове сетве и откупа, документацију о непокретној имовини манастира Боговађа, реновирању манастирског конака (1951); податке о запошљавању радника у предузеће Крушик, изградњи школе, комуналној изградњи; расписе среског одбора у вези са: спровођењем експропријације, вођењем матичних књига, организовањем предвојничке обуке, ликвидацијом коза, обављањем занатске делатности, борбом против неписмености, доделама социјалне помоћи; персонална документа, регрутне спискове, статистичке извештаје, буџет за 1946. годину, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.