А.1.5.72. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРИЧЕВИЋ ПРИЧЕВИЋ
(1944-1959), 1946-1959.

Народни одбор општине Причевић формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Причевић са седиштем у Причевићу. Био је у оквиру Среза подгорског. Од 1946. године на основу Општег закона о народним одборима променио је назив у Месни народни одбор Причевић, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године МНО Причевић прелази у оквир Среза ваљевског и потпада под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Обухватао је насељена места: Мајиновић, Причевић и Тупанце. Од 1950. године, припојена му је територија укинутог МНО Беомужевић.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Причевић и није мењао припадност срезу.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији, од јула 1955. године, проширена је територија општине Причевић у оквиру Среза Ваљево и обухватала је шест насељених места: Беомужевић, Доњу Буковицу, Златарић, Мајиновић, Причевић и Тупанце. Изменама и допунама овог закона, јуна 1957. године, територија општине проширена је за још четири насељена места: Бобову, Ситарице, Станину Реку и Суводање (укинута општина).

Општина Причевић укинута је, 1959. године, на основу Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији. Њена територија припојена је општини Каменица, изузев насељених места Доња Буковица и Златарић, која прелазе у састав општине Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево (Књига пријема бр. 284).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1980. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1959, 12 књига и 6 кутија списа (0,90 м).

Књиге 1955-1959:

-        записници седница Народног одбора и Општинског већа 1957-1958, 2 књ.

-        записници савета, комисија и друштвених служби 1956-1959, 8 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1958-1959, 1 књ.

-        партијалник расхода 1955, 1 књ.

Списи 1946-1959.

Грађа садржи: податке о раду и надлежности Народног одбора; извршењу наредби, упутстава и расписа виших органа власти; изборним јединицама и изборима; конфискацији, експропријацији и давању земљишта на коришћење; ПАЗ-у; обавезном откупу: кромпира, пасуља, меса, вуне, дрва, житарица и др.; приносима у пољопривреди и примени агротехничких мера; заштити од штеточина: губара, дудовца, кромпирове златице и др.; поправци и изградњи путева, електрификацији, увођењу телефона, изградњи задружног дома, месном самодоприносу, изградњи школске зграде, народном зајму, уништењу коза, елементарним непогодама; социјалној помоћи: угроженим лицима, деци палих бораца и жртвама фашистичког терора, репартрираним лицима; војним обвезницима и предвојничкој обуци; прикупљању заосталог оружја, градњи водених брана на рекама, занатлијама и занатским радњама, вакцинацији деце, разрезу, наплати пореза и земљарине; буџету, завршним рачунима Општине и задруге и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.