А.1.5.71. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЛАНИНИЦА ПЛАНИНИЦА
(1944-1955), 1947-1955.

Народни одбор општине Планиница формиран је, крајем 1944. године, као Народноослободилачки одбор Планиница са седиштем у Планиници. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Планиница, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Планиница прешао под надлежност Среског народног одбора Среза љишког Љиг.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Планиница и није мењао припадност срезу.

Општина Планиница укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Мионица срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 168).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1980. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 10 књига и 1 кутија списа (0,30 м).

Књиге 1947-1955:

-        записници седница одбора 1947-1955, 2 књ.

-        деловодни протокол 1953-1955, 1 књ.

-        распоред месног самодоприноса 1950, 1 књ.

-        дневник наплате месног самодоприноса, 1 књ.

-        дневник наплате пореза на доходак и осталих буџетских прихода 1954-1956, 1 књ.

-        партијалник прихода 1953-1955, 1 књ.

-        партијалник расхода 1949-1950, 1953-1955, 2 књ.

-        књига сточних пасоша, 1 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора, зборова бирача и одборских комисија; образовању савета грађана (културно-просветног, социјално-здравственог, пољопривредног и финансијског), Планске комисије и Комисије за откуп; избору одборника; завођењу месног самодоприноса и општинског приреза; откупу пољопривредних производа; обавезном откупу белих жита, кромпира, пасуља, вуне, ракије, меса и др.; распореду ушура од воденица, поправци путева и мостова, изградњи задружног дома и зграде одбора, ангажовању радне снаге за предузећа и радне акције, матичној служби, додели помоћи социјално необезбеђеним лицима, расподели жита сиромашним домаћинствима, раду аналфабетског течаја, помоћи породицама погинулих бораца, попису становништва, нумерисању кућа, формирању одбора ПАЗ-а, занатлијама и занатским радњама, буџету, завршним рачунима, наплати пореза и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.