А.1.5.69. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЕПЕЉЕВАЦ ПЕПЕЉЕВАЦ
(1944-1955), 1946-1955.

Народни одбор општине Пепељевац формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Пепељевац са седиштем у Пепељевцу. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Пепељевац, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Пепељевац прешао је у оквир новоформираног Среза љишког и потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Пепељевац и прелази у оквир Среза колубарског у надлежност Среског народног одбора у Лазаревцу. Територија му је обухватала насељена места Пепељевац и Стрмово.

Општина Пепељевац укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Лајковац срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Лајковац, 1968. године (Књига пријема бр. 66).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1978. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 16 књига и 4 кутије списа (0,80 м).

Књиге 1946-1955:

-        записници седница одбора 1946-1951, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1946-1948, 1950-1955, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1946-1955, 10 књ.

-        дневник примања и издавања 1947-1949, 1 књ.

-        дневник наплате пореза 1946-1947, 1 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора; извршењу наредби, одлука, упутстава и расписа среског одбора, војног и унутрашњег одсека, повереништва пољопривреде и шумарства и др.; плановима откупа, сетви, жетви, вршидби, сечи шума; податке о ликвидацији домаћих коза, експропријацији, регрутацији, лицима која су добровољна пошла у НОБ 1941. године, инвалидима НОР-а, деци палих бораца, мерама социјалне заштите и старатељства, персоналним питањима, буџету и завршним рачунима, наплати пореза; и платне спискове одбора (1948-1955).

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.