А.1.5.70. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЕЦКА ПЕЦКА
(1944-1959), 1945-1959.

Народни одбор општине Пецка формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Пецка са седиштем у Пецкој. Био је у оквиру Среза азбуковачког. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Пецка, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Пецка прелази у оквир Среза подгорског и потпао је под надлежност Среског народног одбора у Осечини. Територија му је обухватала Пецку и подручје укинутог МНО Царина. Месни народни одбор Пецка у свом саставу имао је шест насељених места: Ерићи, Пуљези, Коњиц, Пецку и укинуте месне одборе, Скадар и Царину.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Пецка и није мењао припадност срезу. Новоформираној општини припојено је још једно насељено место територија укинутог МНО Гуњаци.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србије од јула 1955. године, територија општине Пецка прешла је у оквир и надлежност среза Ваљево. Обухватала је је шест насељених места: Гуњаци, Драгодол (укинута општина), Коњиц, Пецка, Скадар и Царина.

Општина Пецка укинута је, 1959. године, на основу Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији. Њену територију и надлежност преузео је Народни одбор општине Осечина.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина, записником бр. 01-530/1, од 22. новембра 1968. године (Књига пријема бр. 147).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1978. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1959, 43 књиге и 11 кутија списа (2 м).

Књиге 1946-1955:

-        записници Народног одбора 1955-1956, 1 књ.

-        записници Савета за привреду и финансије 1955-1958, 2 књ.

-        записници седница општинске изборне комисије 1957, 1 књ.

-        записници пореске комисије 1955-1959, 4 књ.

-        регистри предмета (именични) 1954-1956, 4 књ.

-        строго поверљиви деловодни протокол МНО ПАЗ-а 1949-1951, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1949-1951, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1946-1959, 22 књ.

-        деловодни протоколи (матични) 1955-1959, 3 књ.

-        пореске књиге 1954, 1957, 2 књ.

-        општи уписници судија за прекршаје 1955-1956, 2 књ.

Списи 1945-1959.

Грађа садржи: записнике седница Народног одбора, савета и комисија; расписе Среског народног одбора Осечина, Повереништва унутрашњих послова и Војног одсека; планове откупа пољопривредних производа и сетвене планове; одлуке о завођењу месног самодоприноса и припајању школе у Драгодолу, Гуњацима и Царини, осмогодишњој школи у Пецкој; податке о додели социјалне помоћи, старатељству, деци палих бораца, ратним војним инвалидима; решења о вођењу самосталних занатских радњи, нумерацији улица, кућа и тргова; персонална документа, уговоре о коришћењу станова, буџет НОО Пецка и основне школе, друштвени план општине (1959), спискове пореских обвезника, завршне рачуне, статистичке извештаје, платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, регистри и деловодни протоколи.