А.1.5.68. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАУНЕ ПАУНЕ
(1944-1955), 1950-1955.

Народни одбор општине Пауне формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Пауне са седиштем у Паунама. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Пауне, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Пауне прелази у оквиру Среза ваљевског и потпао је под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места Мрчић и Пауне.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Пауне и није мењао припадност срезу.

Општина Пауне укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена народним одборима општина Дивци (Мрчић) и Рајковић (Пауне).

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, без записника, 1968. године (Књига пријема бр. 172).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1981. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1950-1955, 1 књига и 1 кутија списа (0,12 м).

Књиге 1953:

-        књига плаћеног пореза од пољопривреде 1953, 1 књ.

Списи 1950-1955.

Грађа садржи: расписе и упутства среског одбора; наредбе о: попису стоке, процени и попису штета од елементарних непогода; податке о реконструкцији и стању матичних књига, евиденције о истраживању микотичних обољења и вакцинацији деце; извештаје срезу о спровођењу конфискације, аграрне реформе и експропријације; спискове: занатлија, регрута, обвезника предвојничке обуке, власника млинова и воденица, домаћинстава којима се земља одузима по Закону о ПЗФ; податке о наплати пореза, буџету, персоналним питањима и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.