А.1.5.66. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЉУВИ ПАЉУВИ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Паљуви формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Паљуви са седиштем у Паљувима. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Паљуви, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Паљуви остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Поред Паљува, територија му је обухватала и насељено место Стубленицу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Паљуви и није мењао припадност срезу. Територија општине није се мењала.

Општина Паљуви укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Уб срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 281).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1978. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 19 књига и 7 кутија списа (1 м).

Књиге 1945-1955:

-        поверљиви деловодни протоколи 1947-1950, 1953-1954, 6 књ.

-        деловодни протоколи 1945, 1947-1950, 1952-1955, 12 књ.

-        дневник примања и издавања 1948-1951, 1 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и зборова бирача; плановима откупа пољопривредних производа; принудном откупу стоке за потребе ЈНА и радништва; конфискацији и аграрној реформи; увођењу месног самодоприноса, поправци школске зграде, изградњи задружног дома, поправци пута Уб Словац, упису народног зајма, вођењу матичних књига, попису становништва, регрутацији, расподели помоћи од Црвеног крста сиромашним породицама и деци палих бораца; лицима која примају социјалну помоћ, броју лица на обезбеђеном снабдевању, занатским радњама, власницима вршалица, ушуру од мељаве, пресељавању у Војводину (колонизација), раду набављачке и сточарске задруге, лицима која су учествовала у непријатељским формацијама (четници, недићевци) и ратним заробљеницима који се нису вратили из заробљеништва до 1. јуна 1946, персоналним питањима, избору одборника, завршним рачунима, буџету, наплати пореза; и платне спискове службеника одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.