А.1.5.65. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОСЕЧЕНИЦА ОСЕЧЕНИЦА
(1944-1955), 1950-1955.

Народни одбор општине Осеченица формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Осеченица са седиштем у Осеченици. Био је у оквиру Среза колубарског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Осеченица, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, прелази у оквир Среза ваљевског и потпао је под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Од 1950. године прелази у новоформирани Срез мионички.

Априла 1952. године формиран је као Народни одбор општине Осеченица и прелази у оквир и надлежност Среза ваљевског.

Општина Осеченица укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Рајковић срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, 1968. године (Књига пријема бр. 170).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1979. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1950-1955, 1 књига и 1 кутија списа (0,12 м).

Књиге 1950-1954:

порески дневник 1950-1954, 1 књ.

Списи 1950-1955.

Грађа садржи: расписе среског одбора, записнике пореске комисије, спискове регрута, одјаве занатских радњи, статистичке извештаје, извештаје упућене Војном одсеку, уговоре и разна уверења, персоналне податке и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.