А.1.5.64. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МУРГАШ МУРГАШ
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор општине Мургаш формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Мургаш са седиштем у Мургашу. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Мургаш, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Територија месног одбора је обухватала Мургаш и сеоско насеље Рукладе.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Мургаш и није мењао припадност срезу.

Општина Мургаш укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Уб срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 279).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1977. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1955, 12 књига и 2 кутије списа (0,80 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници седница Народног одбора 1951-1955, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1947-1950, 2 књ.

-        књига задужења домаћинстава за наплату месног самодоприноса (без године), 1 књ.

-        дневник наплате пореза на доходак 1945-1947, 1 књ.

-        дневници примања и издавања 1946-1952, 3 књ.

-        књига расхода 1946-1948, 1952-1953, 2 књ.

-        партијалник расхода 1946-1949, 1 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора и избору одборника, реорганизацији одбора; извршавању наредби, упутстава и расписа виших органа (Команде места Уб и Среског одбора Уб); досељавању породица (1918-1955); броју становника и насеља, месном самодоприносу, поправци путева, плановима обавезног откупа пољопривредних производа, откупу стоке и житарица, производњи пиварског јечма и сунцокрета, додели жита сиромашним породицама, снабдевању огревом, чишћењу и уништавању губара, сузбијању сточних зараза, експропријацији земљишта, додели социјалне помоћи (списак инвалида), расподели помоћи деци и породицама палих бораца, ратним заробљеницима (списак), увођењу матичних књига, предвојничкој обуци, нумерацији кућа, буџету, наплати пореза; и платне спискове службеника Народног одбора.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.