А.1.5.63. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОРАВЦИ МОРАВЦИ
(1944-1955), 1945-1955.

Народни одбор општине Моравци формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Моравци са седиштем у Моравцима. Био је у оквиру Среза качерског Белановица. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Моравци, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Моравци прелази у оквир новоформираног Среза љишког и потпада под надлежност Среског народног одбора у Љигу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Моравци. Територија општине проширена је припајањем територије укинутог МНО Липље и остаје у оквиру истог среза.

Општина Моравци укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Љиг срез Лазаревац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 89).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1976. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1955, 35 књига и 2 кутије списа (1,10 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници са седница одбора 1947-1951, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1947-1949, 2 књ.

-        строго поверљиви и поверљиви деловодни протоколи 1947, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1946-1953, 10 књ.

-        деловодни протоколи 1950-1955, 9 књ.

-        деловодни протокол Месног суда 1945, 1 књ.

-        деловодни протоколи војни 1946-1947, 2 књ.

-        распоред пореза на доходак 1954, 3 књ.

-        дневник наплате пореза на доходак пољопривредника 1953, 1 књ.

-        дневник наплате месног самодоприноса 1952, 1 књ.

-        дневници касе Основне школе у Липљу 1953-1954, 2 књ.

-        регистар кућних бројева 1952, 1 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: податке о раду одбора, формирању општине, персоналним питањима, регрутацији, чувању војне архиве, смотри војних обвезника; деци палих бораца и жртвама фашистичког терора и ратним војним инвалидима; додели сталне социјалне помоћи, самосталним екипама ПАЗ, обнови села, електрификацији, комуналној изградњи, нумерацији кућа, организовању разних курсева, пошумљавању голети, завођењу месног самодоприноса, приватним занатским радњама, регистрацији воденица поточара, откупу белих житарица и осталих пољопривредних производа, разрезу и наплати пореза, буџету, као и платне спискове запослених у Народном одбору и основним школама у Моравцима и Липљу (1951-1955).

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.