А.1.5.62. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МИЛИЧИНИЦА МИЛИЧИНИЦА
(1944-1955), 1947-1955.

Народни одбор општине Миличиница формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Миличиница са седиштем у Миличиници. Био је у оквиру Среза подгорског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Миличиница, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Миличиница остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Осечини.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Миличиница и није мењао припадност срезу. Територија му је проширена припајањем укинутог МНО Горње Црниљево.

Општина Миличиница укинута је Законом од јула 1955. године. Територија општине, од 1. септембра 1955. године, прелази у оквир среза Ваљево. Насељено место Миличиница припојено је општини Каменица, а Горње Црниљево ушло је у састав општине Осечина.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1966. године (Књига пријема бр. 278).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1980. године, по врсти књига и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 3 књиге (0,10 м).

Књиге 1947-1955:

-        записник седница МНО 1947-1950, 1 књ.

-        записници са седница 1949-1955, 2 књ.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора, избору одборника, образовању одборских комисија, плану сетве, откупу пољопривредних производа, пошумљавању, комуналној изградњи, изградњи и поправци путева, увођењу месног самодоприноса, снабдевању становништва, упису народног зајма, описмењавању, спровођењу предвојничке обуке, општенародној имовини, буџету, наплати пореза и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.