А.1.5.60. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА ЛОЗНИЦА
(1944-1955), 1947-1954.

Народни одбор општине Лозница формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Лозница са седиштем у Лозници. Био је у оквиру Среза ваљевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима променио је назив у Месни народни одбор Лозница, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Лозница остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места: Веселиновац, Лозницу и Словац.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Лозница и није мењао припадност срезу. У састав општине ушла су два насељена места: Веселиновац и Лозница.

Општина Лозница укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Дивци срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 292).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1982. године, по врсти књига и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1954, 4 књиге (0,10 м).

Књиге 1947-1954:

-        записници Народног одбора 1947-1954, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        деловодни протокол 1949, 1 књ.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора, одборницима, проблемима које су решавали (планирање сетве и откуп пољопривредних производа, описмењавање, снабдевање) и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.