А.1.5.61. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОПАТАЊ ЛОПАТАЊ
(1944-1955), 1944-1956.

Народни одбор општине Лопатањ формиран је, септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Лопатањ са седиштем у Лопатњу. Био је у оквиру Среза подгорског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Лопатањ, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Лопатањ остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Осечини.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Лопатањ и није мењао припадност срезу.

Општина Лопатањ укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Осечина срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина, записником бр. 01-530/1, од 22. новембра 1968. године (Књига пријема бр. 148).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1971. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1956, 16 књига и 6 кутија списа (1 м).

Књиге 1945-1956:

-        поверљиви деловодни протоколи 1948-1950, 1954-1955, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1955, 12 књ.

-        дневник примања и издавања 1949-1950, 1 књ.

-        дневник наплате пореза од пољопривредних домаћинстава 1952-1956, 1 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора и зборова бирача; извршавању наредби, упутстава и расписа од виших органа (среског одбора и команде места и др.); избору нових органа власти и њиховом раду, реорганизацији општине (1955); конфискацији имовине од војних дезертера, аграрној реформи, стрељаним припадницима НОБ, учесницима других покрета четника и недићеваца, злочинима за време окупације, равногорским одборима; сетви, жетви и вршидби; обавезном откупу животних намирница;откупу житарица, меса, вуне, платна, вина и воћа; ратним војним инвалидима и деци палих бораца, порушеним зградама за време окупације, курсевима за описмењавање, пошумљавању голети, поправци путева и мостова, изградњи задружног дома, нумерисању кућа, попису становништва, занатским радњама, ратној штети, колонизацији, планирању радне снаге за предузећа, отварању народне амбуланте, сузбијању пегавог тифуса, чишћењу и уништавању биљних штеточина, уништавању коза, гарантованом снабдевању, врсти социјалне помоћи, наплати пореза и ушура од воденица, регрутацији и демобилизацији, регистрацији запрежних возила и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.