А.1.5.57. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОЖУАР КОЖУАР
(1944-1955), 1946-1955.

Народни одбор општине Кожуар формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Кожуар са седиштем у Кожуару. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Кожуар, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Кожуар остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу. Територија му је обухватала Кожуар и територију укинутог Месног народног одбора Вукона.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Кожуар и није мењао припадност срезу. Поред Кожуара, општина је обухватала и насељено место Вукону.

Општина Кожуар укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Бањани срез Обреновац.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 276).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1979. године тематски и хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1955, 1 књига и 1 кутија списа (0,10 м).

Књиге 1948-1955:

-        дневник примања и издавања 1948-1955, 1 књ.

Списи 1946-1955.

Грађа садржи: податке о раду Народног одбора, аграрној реформи и експропријацији, зборовима месних аграрних интересената, правним и бесправним занатлијама, пореским обвезницима, власницима воденица поточара и казана за печење ракије, корисницима социјалне помоћи, месном самодоприносу, оснивању читаоница у Кожуару и Вукони, поправци локалних путева и ћуприја, подизању нове школске зграде, персоналним питањима, буџету, наплати пореза; и платне спискове.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.