А.1.5.59. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОТЕШИЦА КОТЕШИЦА
(1944-1955), 1947-1955.

Народни одбор општине Котешица формиран је, крајем септембра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Котешица са седиштем у Котешици. Био је у оквиру Среза ваљевског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Котешица, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Котешица остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Ваљеву. Територија му је обухватала насељена места: Јошеву, Котешицу и Рабас.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Котешица и није мењао припадност срезу.

Општина Котешица укинута је Законом од јула 1955. године. Њена територија је, од 1. септембра 1955. године, припојена општини Бранковина срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Ваљево, 1967. године (Књига пријема бр. 277).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је, 1982. године, тематски, а у оквиру тема хронолошки. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1955, 5 књига и 3 кутија списа (0,45 м).

Књиге 1947-1952:

поверљиви деловодни протокол 1947-1948, 1 књ.

дневници прихода и расхода 1951-1952, 2 књ.

партијалници прихода и расхода 1952, 2 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: податке о обавезном откупу пољопривредних производа, задужењу домаћинстава обавезним испорукама житарица и стоке, плановима јесење и пролећне сетве и сетвеним површинама, примени агротехничких мера, контроли вршаја и власницима вршалица, члановима задруге (1948), власницима воденица (списак), породицама које требују потрошачке карте, социјално угроженим домаћинствима којима је додељена помоћ у намирницама (списак), конкурсима за војна училишта, ратним војним инвалидима, буџету и завршном рачуну (1953).

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.